PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překlad z češtiny do němčiny (UR) - JMBZ201
Anglický název: Translation from czech to german language (UR)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Předmět je vyučován v rámci programu česko-německá studia na Univerzitě v Řezně.The course is taught in the programme Czech-German studies at UNI Regensburg.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Třída: Externí předmět nevyučovaný na UK
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oboru CNS. Pro splnění je třeba splnit buď JMB001 a JMB002 nebo JMB401 a JMB402 v závislosti na studijním plánu.}, {Skupina prerekvizit splnitelná buď JMBZ230 nebo kombinací JMB407 a JMB247}, JLB013, JLB014, JMBZ197, JMBZ291, JMB118, JMB119
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (31.01.2024)
Předmět je vyučován na Universität Regensburg pro studenty programu česko-německá studia. Všechny podmínky pro splnění předmětu odpovídají akreditaci a jsou stanovovány partnerským pracovištěm Bohemicum na Universität Regensburg.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK