PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Academic English I - JLM001
Anglický název: Academic English I
Český název: Academic English I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 45 (45)
letní:neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Vyučující: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}
Je prerekvizitou pro: JLM002
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
Kurz je určený studentům, kteří úspěšně absolvovali kurzy odborné angličtiny (JLB004, JLB008, JLB046, JLB006, JLB002 a JLB010) a chtějí se dále zdokonalovat v angličtině. Zaměří se na procvičování akademických dovedností, gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.10.2019)

 

Po skončení kurzu by studenti měli být schopni:
- pracovat s autentickými akademickými texty
- sledovat přednášky v angličtině
- prezentovat svůj názor
- správně strukturovat anotace a eseje
- interpretovat data
- studovat na zahraničních univerzitách bez jazykových bariér
- rozumět anglickému akademickému prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.10.2019)

Povinná literatura: 

Vybrané kapitoly z učebnice Cambridge Academic English Advanced (Martin Hewings & Craig Thaine (2012). Cambridge University Press) and Oxford EAP C1 (Edward de Chazal & Julie Moore (2013)., Oxford University Press)

Materiály v SIS (sekce Soubory) 
Poznámka: Všechny materiály jsou určeny pouze studentům kurzu JLM001, nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura

McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use Advanced, Cambridge 
Paterson, K., Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford

Internetové zdroje

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ 
http://www.uefap.com/writing/writfram.htm
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/academic

Metody výuky -
Poslední úprava: Pamela Danielle Cotte, M.A. (08.10.2021)

 

Studenti budou pracovat převážně ve dvojicích nebo malých skupinách, čímž budou procvičovat komunikační dovednosti. I při cvičeních procvičujících psaní budou studenti pracovat ve dvojicích či skupinách, protože diskuze pomáhá formulovat, vyjasňovat a vyjadřovat myšlenky. Bude vyžadována pravidelná domácí příprava, především formou psaní textů a vypracováváni gramatických cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Pamela Danielle Cotte, M.A. (21.09.2021)

Studenti budou mít za úkol:

a) vypracovat prezentaci. Viz anglická verze Požadavky ke zkoušce. 

b) odevzdat dvě písemné práce. Studenti si mohou vybrat ze čtyř možností, které budou specifikovány v průběhu semestru. Studenti mohou získat až 10 bodů za každou práci.

c) napsat testy
buď dva dílčí testy v průběhu semestru (Test 1, témata z lekcí 1-5; Test 2 témata z lekcí 6-11), studenti mají jeden pokus
nebo souhrnný test ve zkouškovém období (kromě všech témat bude také zahrnovat esej o délce 400 slov)

Studenti musí získat celkem 70% možných bodů.

Ukázka dílčího testu je v Souborech v SISu.

Docházka není povinná, ale studenti, kteří zameškají více než tři hodiny, musí vypracovat všechny 4 písemné práce a formou deníku popsat, jak se připravují samostatně (min 1500 slov).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.10.2019)

Vybrané kapitoly z učebnic Cambridge Academic English Advanced a Oxford EAP C1.

Kapitoly zahrnují například: 
Critical thinking, lectures and note-taking, language of group discussions, following a writer’s argument, presentation practice, writing essays, hedging, complex noun phrases, prepositions and conjunctions, common prefixes in academic writing, -ing clauses, backing up claims with evidence.

Doplňkový materiál bude k dispozici v Souborech v SIS.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (08.09.2020)

Angličtina na úrovni C1. Studenti musí mít úspěšně absolvovaný jeden z následujících předmětů: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB064 nebo JLB046.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK