PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro marketing II - JLB046
Anglický název: English for Marketing II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 69 (78)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Stružková
Vyučující: Mgr. Iva Stružková
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB045
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Presentations- Phrases.doc Presentations- Phrases Pamela Danielle Cotte, M.A.
stáhnout Presentations- Signposting Language.doc Presentations- Signposting Language Pamela Danielle Cotte, M.A.
stáhnout Presentations- Structure and Preparation.doc Presentations- Structure and Preparation Pamela Danielle Cotte, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (27.01.2022)
Kurz je určen studentům bakalářského oboru marketingové komunikace a PR, kteří dosáhli pokročilé úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Kurz probíhá 2 semestry a začíná vždy v podzimním semestru. Cílem kurzu je osvojení jazyka v daném oboru. Studenti budou pracovat se články z oboru a rozšíří si slovní zásobu. Důraz je kladen také na rozvoj komunikativních a akademických dovedností.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (15.01.2021)
Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studenta FSV. Po absolvování kurzu se od studenta očekává, že bude schopen sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí a diskutovat se zahraničními hosty, dále bude schopen obhájit si v angličtině své názory a účastnit se zahraničních stáží.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (19.01.2023)

Povinná:

Farrall Cate, Lindsley Marianne: Professional English in Use, Marketing, Cambridge University Press, 2008 

 Paterson K,, Wedge R. : Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press 2013

Doporučená:

Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result upper-intermediate, Oxford University Press, 2008 (Units 1-10)

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press

 

Internetové zdroje:

https://en.oxforddictionaries.com/

http://www.uefap.com/

www. marketingweek.com

www.adweek.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (20.01.2022)

Metoda: content-based language learning, student-centered approach

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Během hodin se klade důraz na intepretaci, komunikační dovednosti, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (30.01.2024)

 FINAL  ASSESSMENT

The total assessment  will consist of the following  parts    (TOTAL 100%)

Final Assessment Scale: 0-50%  = F; 51-60% = E; 61-70 %  = D; 71-80% =C; 81-90% = B; 91% and more =A

1)     10% Graph description;  MANDATORY; written in the class;  for all students using advanced vocabulary and  required structure of an introductory sentence Length: 180-200 words.

2)     30 % Presentation MANDATORY for all including presentation delivery and presentation peer feedback. Length: 220-300 words; sample in SIS. Students must register for one of the dates according to Course Plan. Presentation must be delivered in the seminar by 18.5. The Presentation must include a relevant graph, chart or another data set.

3)     40% Final Test MANDATORY for all  The test will include reading comprehension, vocabulary, summary, academic/formal style, and writing assignment from the marketing field based on Handouts from this term. Pass level 60%.

4)     10% Debate participation MANDATORY for all  * Debate participation  may be replaced by active participation in the workshop with Mr. Angus Grundy or active participation in the discussion with Eva Lustig. More details  concerning students mandatory feedback to those events to be announced in March.

5)     10%  REGULAR STUDENTS class work and homework :  active participation, regular attendance, regular submission of  written HW (e.g. presentation swot analysis, OOH response, crisis communication). More details to be given weekly by email.

         10% SELF-STUDY commercial analysis Length: 400-500 words

SELF STUDY - all above mentioned parts

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (18.12.2023)

Témata (pořadí témat může být  změněno podle potřeby, termíny plánovaných debat budou oznámeny v průběhu semestru)

1.            Course introduction; Presentations

2.            Formal and informal style

3.            Above, below and through the line.

4.            Crisis communication. 

5.            Hedging. Social Media

6.            Buzz marketing. 

7.            Press release

8.            Artificial Intelligence

9.            Outdoor advertising

10.          Political marketing

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (15.01.2021)

Úspěšné absolvování podzimního semestru předmětu JLB045, Angličtina pro marketing, je předpokladem pro zápis do letního semestru. Požadovaná úroveň je B2, preferovaná úroveň je B2+ dle CEFR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK