PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro IMS II - JLB008
Anglický název: English for International Studies II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 117 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jana Kunzová, BA
Vyučující: Jana Kunzová, BA
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB007
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001, JTB070, JTB074
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout WORKSHEET no.1 DICTATORSHIP and UNDEMOCRATIC REGIMES.docx WORKSHEET no.1 DICTATORSHIP and UNDEMOCRATIC REGIMES Jana Kunzová, BA
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (03.01.2024)
Kurz je určen pro posluchače studia mezinárodních vztahů, kteří dosáhli vyšší střední úrovně (B2). V kurzu se studenti obeznámí se slovní zásobou používanou v oblasti mezinárodních vztahů.Kurz v letním semestru je zakončen zkouškou. Klasifikace proběhne formou klasifikační stupnice A-F - viz požadavky ke zkoušce.

Prerekvizitou pro tento kurz je úspěšné absolvování kurzu English for International Studies JLB007.


Návod na prvotní přihlášení do MOODLE v ČJ a AJ:
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-cj.pdf
https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-aj.pdf


Přihlaste se do kolonky s názvem „Zápis do skupin“ a vyplňte jedno z hesel pro skupiny:

Password for Monday groups: monday1 (the group of 8-9.20), monday2 (the group of 9.30-10.50), monday3 (the group of 11-12.20)

Password for Thursday groups: thursday1 (the group of 2-3.20), thursday2 (the group of 3.30-4.50), thursday3 (the group of 5-6.20)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (31.01.2022)

Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studenta FSV. Po absolvování kurzu se od studenta očekává, že bude schopen sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí a diskutovat se zahraničními hosty, dále bude schopen obhájit si v angličtině své názory a účastnit se zahraničních stáží.

Literatura -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (26.01.2023)

POVINNÁ LITERATURA:

Sada 10 novinových článků k dispozici na SIS

Doplňkové materiály

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Heywood, A. (2007): Politics. Palgrave, 3rd ed.

McLean, I. (2009): The Concise Oxford Dictionary of Politics. OUP.

McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.

Hewings, M. (2012): Cambridge Academic English Upper Intermediate. CUP.

Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.

Britská a americká periodika

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Murphy, R. (2010): English Grammar in Use (fourth edition), CUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

The Oxford Collocations Dictionary for students of English.

 

PRO ZLEPŠENÍ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

John Hughes and Andrew Mallett: Successful Presentations, Oxford University Press


WEBSITES:

http://www.drudgereport.com/

http://www2.etown.edu/vl/

http://www.bbc.co.uk/

http://nationalgeographic.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.nytimes.com/

www.cnn.com

http://www.economist.com/

http://www.worldnews.com/

www.ft.com

www.dictionary.com

https://dictionary.cambridge.org/

www.ted.com
www.uefap.com

 

ONLINE COURSES:

https://www.fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (03.01.2024)

Semináře budou probíhat pouze v anglickém jazyce.

Metoda: content-based language teaching

Studenti si osvojí slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz je kladen na čtení, komunikaci v hodinách, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách a týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (25.01.2024)

 

Návod na prvotní přihlášení do MOODLE  v ČJ a AJ:

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-cj.pdf

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-aj.pdf

NOTE: We use MOODLE 1 (not MOODLE 2)

Přihlaste se do kolonky s názvem „Zápis do skupin“ a vyplňte jedno z hesel pro skupiny:

Password for Monday groups: monday1 (the group of 8-9.20), monday2 (the group of 9.30-10.50), monday3 (the group of 11-12.20)

Password for Thursday groups: thursday1 (the group of 2-3.20), thursday2 (the group of 3.30-4.50), thursday3 (the group of 5-6.20)

Grading scale:

100-91% of correct answers - A 

90-81% - B 

80-71% - C 

70-61% - D 

60-51% - E 

50-0% - F 

 

 NOTES: A grade - (the student has an extensive knowledge and understanding of the content and can readily apply this knowledge. In addition, the student has achieved a very high level of competence in the processes and skills and can apply these skills to new situations), B - (the student has a thorough knowledge and understanding of the content and a high level of competence in the processes and skills. In addition, the student is able to apply this knowledge and these skills to most situations), C - (the student has a sound knowledge and understanding of the main areas of content and has achieved an adequate level of competence in the processes and skills), D - (the student has a basic knowledge and understanding of the content and has achieved a limited level of competence in the processes and skills), E - (the student has an elementary knowledge and understanding in few areas of the content and has achieved very limited competence in some of the processes and skills), F – (insufficient knowledge, more effort needs to be made).

Cumulative grading in our course:

 • 1 point = 1 %

Max number of points:

Mid-term

DATES: April 8 and 11, 2024 (students' last names A-K) and April 15 and 18 (students' last names L-Z)

 • If you fail the mid-term, you will have to write a complex test in the examination period.

35 points (minimum required number of points: 21 points),

Time limit: 40 minutes

Final test

 • If you fail the final test, you will have to write a complex test in the examination period.

35 points (minimum required number of points: 21 points)

Time limit: 40 minutes

Complex test

70 points (complex test is written when a student fails a mid-term or final test; 1 regular and 2 re-takes are allowed) - minimum required number of points: 42 points

Time limit: 80 minutes

My own glossary

5 points (necessary compliance with all the requirements – see our syllabus)

News overview

10 points (necessary compliance with all the requirements – see our syllabus)

Poster presentation

15 points (5 points compliance with all the requirements – see our syllabus, 5 points presentation skills - welcoming the audience, introducing the topic, staying polite throughout the presentation, passing the word to each other, thanking the audience, 3 points Academic English, 2 points self-assessment form (to be sent no later than the day after the presentation)

Vocabulary sheets – filled-out and submitted via Moodle 1 on a weekly basis

No points are awarded; however, submission of all the vocabulary sheets is a pre-requisite for the final grading

Writing assignments

No points are awarded; however, submission of all writing assignments is a pre-requisite for the final grading

 

PODMÍNKY KE ZKOUŠCE:

!!! Students can miss the deadline no more than 3 times. Students failing the deadline more than 3 times may not proceed to the final test.

A. PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY


1.Dva písemné testy v průběhu letního semestru (cvičení ve formě: multiple-choice, gap-filling, word formation, matching, True and False, grammar exercises, stručné vyjádření na dané téma). Testy budou založeny na vybraných  článcích a znalostech získaných při práci s doplňkovými materiály (poslech, diskuse apod.). V polovině semestru se bude psát test (mid-term test) zaměřený na články 1-5 , Glossary of International Relations II a doplňkové materiály a druhý test (final exam test) se soustřeďuje na články 6-10, Glossary of Declaration of Independence (odevzdejte vyplněné přes Moodle 1, deadline 7.5.) a doplňkové materiály. Studenti mají pouze jeden pokus.

Mid-term test je povinný. Délka mid-term testu - 45 minut.

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad.

2. My Own Glossary - tvorba vlastních glosářů na témata 1-5, glosáře musí být vypracovány na základě textů, které v hodinách neprobíráme. Šablona pro glosáře a ukázka je dostupná v SIS souborech pod názvem MY OWN GLOSSARY- template-instructions-sample. Termín dodání glosářů nejpozději 26.3 přes Moodle 1.

3. NEWS OVERVIEW - Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva - celkem 10 zpráv v jednom dokumentu zaslaném ve Wordu (studenti uvedou link na video či článek), soubor 7 klíčových slovíček, stručné shrnutí zprávy vlastními slovy (rozsah 5-7 vět) a vlastní komentář (minimálně 4 věty). Před zasláním souboru vyučujícímu prosím proveďte spell check. Šablonu a instrukce naleznete v SIS souborech v dokumentu s názvem NEWS OVERVIEW-template. Termín dodání nejpozději 10.5. přes Moodle 1.   Pro inspiraci je v SIS souborech k nahlédnutí ukázka přehledu zpráv pod názvem: NEWS OVERVIEW-sample.

POZNÁMKA: slovíčka obsažená v "My Own Glossary" musí být odlišná od slovíček v "News Overview."

 

4. Průběžné zasílání vyplněných Vocabulary Sheets na Moodle 1. Vyplněný Vocabulary Sheet musí být vždy zaslán nejpozději do půlnoci, která předchází hodině, ve které je daný Vocabulary Sheet probírán.

 

WRITING ASSIGNMENTS DEADLINES:

Paraphrasing (deadline – March 1)

Use of quotations (deadline - April 1)

 

B. ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY - POSTER PRESENTATIONS

Poster prezentace studentů na téma, které si sami zvolí. Prezentace jsou povinné.  Deadline pro zapsání se na poster presentation: February 25.

Studenti do následujícího dne od konání prezentace zašlou pres MOODLE 1 vyplněný sebe-hodnotící formulář, který najdou v MOODLE pod názvem "POSTER PRESENTATION - SELF-ASSESSMENT FORM."

Posters can be digital or drawn/created in hand.

Here're the names of the applications that my students have used when doing digital art: 

-           https://www.canva.com/cs_cz/free/ 

-           Procreate (paid)

-           Adobe draw (free)

-           Krita (free, possible to use on computer)


V našem SISu si projděte následující dokument o Poster Presentations:
"POSTER PRESENTATIONS - INSTRUCTIONS and SAMPLES" 

Odkaz pro zapsání se na Poster Presentations:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrKu-bIwHjnmPYmWqrpapsjVLVYnzMG4zDim8Ej2Vfs/edit?usp=sharing

 

 •  Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání závěrečné zkoušky. Při delší či častější nepřítomnosti (3 absence a více) je však třeba kontaktovat vyučující.
 • Čestnost: Mravní integrita je nepostradatelnou součástí tohoto kurzu. Během testů není dovoleno používat knihy, poznámky, mobilní telefony nebo jakékoliv jiné materiály. V případě porušení této dohody bude student z testu diskvalifikován.
 • Získání zápočtu v zimním semestru za kurz JLB007 je podmínkou k zapsání do kurzu v letním semestru- JLB008.


V SIS v položce Soubory jsou k nahlédnutí vzory mid-term testu, final testu a komplexního testu, podkladové články a rovněž další užitečné materiály.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2024)

ENGLISH FOR IMS II – SUMMER SEMESTER – SYLLABUS

 

 

 • Please submit all your assignments via Moodle 1 (English for IMS II) – sign up with passwords available in SIS syllabus for a correct parallel class held either on Monday or Thursday
 • Also remember to regularly send filled-out Vocabulary sheets via Moodle 1
 • Poster Presentation sign-up – deadline February 25 – through the link available in our SIS syllabus
 • My Own Glossary – deadline March 26 – A CONTINUOUS INDEPENDENT WORK
 • Glossary of Declaration of Independence – deadline May 7
 • News Overview – deadline May 10 - A CONTINUOUS INDEPENDENT WORK
 • Check other deadlines in the syllabus below
 • !!! Students can miss the deadline for any assignment no more than 3 times. Students failing the deadline more than 3 times may not proceed to the final test.

 

 

TOPIC no.

TOPIC

DATES OF THE CLASSES

ACADEMIC GRAMMAR

WRITING ASSIGNMENT

(more info in corresponding worksheets)

1

Dictatorship and undemocratic regimes

February 19 and 22

Paraphrasing

Paraphrasing (deadline – March 1)

2

Gender in politics

February 26 and 29

Referencing

 

3

Diplomacy and foreign policy

March 4 and 7

Commonly confused words/academic style – formal vs. informal language

 

4

Representation, election and voting

March 11 and 14

Connectors/ -ic and –ical adjectives

 

5

War stories

March 18 and 21

Complex prepositions/Using quotations

Use of quotations (deadline - April 1)

6

Corruption and controversies/Crime and punishment

March 25 and April 4

Academic prefixes

 

 

MID-TERMS

NOTE: no regular classes are held

April 8 and 11 (students’ last names A-K)

April 15 and 18 (students’ last names L-Z)

7

Political ideologies/Populism/Nationalism

April 22 and 25

Referring to figures and tables/Referring backwards and forwards

 

8

Free speech and human rights

April 29 and May 2

Nominalization II

 

9 + 10

Constitution

Global Challenges

May 6 and 9

Restrictive /defining) and Non-restrictive (non-defining) relative clauses

 

 

PRE-TERMS

NOTE: no regular classes are held

May 13 and 16

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: KUNZOVAJ (01.10.2021)

Vstupní jazykové znalosti - B2 (upper-intermediate).

Úspěšné absolvování kurzu Aj pro IMS I (JLB007), který je podmínkou pro zápis do tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK