PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro žurnalisty II - JLB010
Anglický název: English for Journalism II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 75 (75)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Alena Prošková
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB009
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout English for Journalists exam test task samples.pdf English for Journalists exam test task samples Mgr. Alena Prošková
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Výrazně zlepšit porozumění při čtení a poslechu autentické angličtiny médií. Zároveň významně posílit vlastní odborný projev - mluvenou i psanou angličtinu pro širokou škálu médií. Připravit a přednést ústní prezentaci na žurnalistické téma - možno pojmout kreativně formou reportáže, interview, recenze ... (zadání a termín prezentace po dohodě s vyučující).

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu. Příprava a přednesení ústní prezentace - možno pojmout kreativně formou reportáže, interview, recenze ... (zadání a termín prezentace po dohodě s vyučující).

Vyučující je často v roli koordinátora, v kurzu se klade velký důraz na komunikativní dovednosti.
Studenti jsou opakovaně povzbuzováni k reflexi nad tím, co jim v osvojování jazyka pomáhá, a k pravidelnosti v samostudiu, které je pro zaznamenání pokroku nezbytné.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (19.02.2024)

I.   Aktivní účast na seminářích - tolerance tří absencí, možnost nahradit absenci účastí na semináři jiné skupiny v témže týdnu. Krátké zpravodajské buletiny (5 min - 10 bodů). Kontrolní minikvízy. (10 bodů)

II. Přečtení minimálně 5 normostran akademického textu z oblasti mediálních studií a žurnalistiky publikovaného v posledních 6 měsících, vypracování formálního písemného shrnutí (100 slov - ne parafráze abstraktu) z těchto online zdrojů přístupných přes Shibboleth>Charles Uni>CAS: Journalism Studies (Taylor & Francis), Journalism Practice (Taylor & Francis), Digital Journalism (Taylor & Francis), Journalism (Sage), European Journal of Communication, or Media, Culture and Society.

První dva body za vložení odkazu akademického článku do společného sdíleného HW assignments Google dokumentu - NEJPOZDĚJI DO 10. BŘEZNA.

Dalších 8 bodů (1-8) za sepsání formálního shrnutí akademického textu (100 slov) a vložení do téhož dokumentu - NEJPOZDĚJI DO 17. BŘEZNA. 

III. Ústní miniprezentace ve dvojicich (5 min) - např. na základě videa z vybraného panelu konference Prague Media Point nebo TED Talk (téma a termín dle dohody s vyučující studenti zapíší do harmonogramu), vložení stručného shrnutí do společného sdíleného dokumentu + zaslání vyučující emailem nejpozději 24 hodin před vlastní prezentací (osnova, užitečné pokročilejší výrazy, náměty k diskusi). 10 bodů.

IV.  Natočení krátkého rozhovoru fyzicky či online (finální sestřih 2-3 minuty) s rodilým mluvčím v angličtině o možnosti řešení konkrétního problému naší společnosti - vložení odkazu do sdíleného dokumentu NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA. 10 bodů

V.  Závěrečný písemný test - 60 bodů, ukázka typů testovacích položek viz SOUBORY.  

(excellent) = 91 % and more (very good) = 81-90 % (good) = 71-80 % (satisfactory) = 61-70 % (sufficient) = 51-60 % (fail) = 0-50 %   A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required  

Účast na seminářích je povinná - tolerance tří absencí za semestr. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (osobně či telefonicky v konzultačních hodinách nebo e-mailem).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (29.01.2024)

Prerekvizitou pro zápis do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu JLB009 v ZS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK