PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Academic English I - JLM001
Anglický název: Academic English I
Český název: Academic English I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Andrew Goodall, D.Phil.
Vyučující: Andrew Goodall, D.Phil.
Daniel Baxter Jackson III, M.A.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}
Je prerekvizitou pro: JLM002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)
Příležitost pro ty, kteří již mají vysokou úroveň angličtiny (ideálně na úrovni C1), aby dále rozvíjeli své dovednosti v mluvení, poslechu a psaní v angličtině, s konkrétním zaměřením na jazykové prvky akademického diskurzu.
Z kapacitních důvodů budou upřednostněni studenti z IES, následovaní studenty z dalších institutů na FSV.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)

 Získat a rozvíjet techniky anglického jazyka, jak písemné, tak mluvené, které pomáhají efektivně komunikovat myšlenky a přesvědčivě působit v akademickém prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)

Všechny materiály budou zveřejněny v kurzu Academic English I v Moodle 2, včetně odkazů na online zdroje. (Přístup ke kurzu na Moodle bude udělen po první hodině.)

Učebnice, ze kterých budou použité materiály:

 • M. Firth, M. Hewings a C. Thaine, Cambridge Academic English Advanced (Cambridge University Press, 2012)
 • E. de Chazal a J. Moore, Oxford EAP, Advanced/C1 (Oxford University Press, 2013).
 • S. Bailey, Academic Writing: A Handbook for International Students (4. vydání, Routledge, 2015)
 • K. Paterson a R. Wedge, Oxford Grammar for EAP (Oxford University Press, 2018)
 • M. McCarthy a F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use Advanced (Cambridge University Press, 2008)
 • T. S. Kane, The New Oxford Guide to Writing (Oxford University Press, 1994)
 • J. Williams, Style: Lessons in Clarity and Grace. (9. vydání, Pearson Longman, 2007)
 • A. Mooney a B. Evans, Language, Society and Power (6. vydání, Routledge, 2023)
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)

Během kurzu bude kladen důraz na aktivní používání angličtiny, a to za využití skupinových aktivit, čtení, diskuse a prezentace. Domácí úkoly budou zaměřeny na procvičení gramatiky, slovní zásoby a psaní, a také na přípravné čtení, poslech a vyjádření vlastního stanoviska.

Dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní) budou procvičovány individuálně, ve dvojicích nebo malých skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)

Pro získání kreditů je třeba splnit následující aktivity, které mají stejnou váhu (12 bodů každá):

 1. Účast na hodinách (individuálně, ve dvojicích nebo skupinách; čtení a diskuse)
 2. Pravidelné úkoly týkající se gramatiky, slovní zásoby a kompozice, které budou zadány během semestru a odevzdány prostřednictvím Moodle
 3. Vlastní akademický text o délce nejvýše 750 slov, vypracovaný během semestru a revidovaný do konce kurzu
 4. Příprava a prezentace společného projektu.

Zápočet je udělen za 33 bodů nebo více z maximálního počtu 48 bodů. Není zde žádný dílčí test a uspokojivé splnění bodů 3 a 4 slouží místo testu na konci semestru. Opakování jednotlivých součástí není možné, ale v případech, kdy má student 30 - 32 bodů a existuje důvod, proč nedosáhl dostatečného počtu bodů, např. nevyhnutelná absence z hodin z důvodu nemoci, může být ve zkouškovém období nabídnuta ústní zkouška.

Pro psaní akademického textu budou nabídnuta témata související s tématy probíranými během kurzu. Nicméně odevzdaný text může mít po dohodě s vyučujícím formu skutečného vědeckého textu, který si student přeje napsat jako součást práce pro jiný předmět. Bude stanovena lhůta pro první návrh a další pro přepracovanou verzi. Hodnocení se zaměřuje na použití anglického jazyka, prostředky rétoriky a akademický styl, a ve verzi po přepracování také na to, jak revize reaguje na komentáře k návrhu a jinak rozvíjí text.

Na přípravě prezentaci budou spolupracovat dva (nebo tři) studenti. Prezentace v délce 10 minut bude předvedena na hodině. Musí zahrnovat různé stránky argumentu, vysvětlení jevu nebo popis události. Každý student představí jednu stránku/verzi s podporou vizuálních materiálů (obrázky, diagramy, memy, atd.) s cílem přesvědčit publikum, že jejich pozice má největší váhu. Poté budou následovat otázky a diskuse (až 15 minut). Prezentace budou plánovány prostřednictvím Moodle. Hodnocení je založeno na samotné prezentaci (jazyk, použití vizuálních materiálů, celkový dojem) a na záznamu přípravné práce na prezentaci vypracovaném individuálně (neformální deník).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)

Budeme číst, poslouchat a interpretovat ukázky z různých anglicky psaných pramenů v různých žánrech a médiích. Na základě reakcí na tyto materiály budeme zkoumat techniky jazyka a kompozice v akademických žánrech na mikro a makro úrovni (například rétorické figury, formální slovní zásoba v angličtině, citační konvence, struktura argumentačních esejů, registr ve verbálních a písemných prezentacích).

Cvičení zahrnující slovní zásobu, gramatiku a kompozici budou založena na materiálech z knihy Cambridge Academic English Advanced, Oxford EAP C1 a dalších učebnic (viz uvedeno v sekci Literatura).

Podrobnosti osnovy budou poskytnuty na Moodle kurzu Academic English I, přístup k němuž bude účastníkům udělen po první hodině. Relevantní studijní materiály budou také zveřejněny na této stránce v Moodle (pouze pro registrované uživatele).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (12.09.2023)
Angličtina na úrovni B2-C1 a absolvování jednoho z anglických kurzů JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB064 nebo JLB046.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK