PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmacology II - GAF340
Anglický název: Pharmacology II
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:56/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF339
Záměnnost : GAF309, GF340
Je korekvizitou pro: GAF353, GAF360, GAF158, GAF503, GAF358
Je prerekvizitou pro: GAF347, GAF345
Anotace -
Farmakologie je vědní disciplína studující interakce léčiva s organismem jak ve smyslu farmakokinetickém (osud léčiva v organismu), tak ve smyslu farmakodynamickém (ovlivnění organismu léčivem). Tyto interakce jsou studovány na všech úrovních, tedy od molekulární a buněčné až po úroveň orgánovou a celého organismu. Výuka farmakologie ve studijním programu Farmacie je rozdělena do dvou bezprostředně navazujících částí – Farmakologie I (zimní semestr 3. úseku studia) a Farmakologie II (letní semestr 3. úseku studia). V průběhu studia se studenti nejdříve seznámí s obecnými zákonitostmi farmakokinetiky (absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece) a farmakodynamiky (mechanismy účinků léčiv, rozdělení nežádoucích účinků, principy lékových interakcí). Následně jsou probírána témata speciální farmakologie podle jednotlivých orgánových systémů (např. kardiovaskulární, CNS, endokrinní…). Při výuce farmakologie je současně kladen důraz i na klinické aspekty účinků léčiv u člověka. Osvojené poznatky následně umožňují farmaceutovi, ve spolupráci s lékařem, přispívat k racionální, bezpečné a efektivní farmakoterapii. Výuka Farmakologie II probíhá v letním semestru 3. úseku studia a bezprostředně navazuje na předmět Farmakologie I (zimní semestr 3. úseku studia). Výuka předmětu Farmakologie II se zaměřuje na následující tematické okruhy: Speciální farmakologie Farmakologie centrálního nervového systému (2. část) Farmakologie zánětu a imunitní odpovědi Farmakologie endokrinního systému Farmakologie krve a hematopoetického systému Farmakologie respiračního systému Farmakologie ledvin Farmakologie gastrointestinálního traktu Farmakologie reprodukčního systému Chemoterapie infekčních onemocnění Chemoterapie nádorových onemocnění
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (07.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočtový test/Ústní zkouška z farmakologie II 

Zápis na zápočtový test:

 • probíhá výlučně přes SIS
 • je možné se přihlásit/odhlásit nejpozději ve 1200 v den předcházející zápočtovému testu

Identifikace a zápočty:

 • Pro identifikaci je nutné mít u sebe oficiální doklad totožnosti (přípustné jsou občanský průkaz, cestovní pas a ISIC karta).

Podmínky pro získání zápočtu

Základními podmínkami pro získání zápočtu ze seminární výuky Farmakologie II (4. úsek studia, zimní semestr) jsou:

1. Účast na seminářích. Toleruje se maximálně 1 omluvená neúčast ze 14 seminářů. Případné další neúčasti budou řešeny v jednotlivých případech vedoucími seminářů.

2. Úspěšné napsání zápočtového testu z celé farmakologie, za následujících podmínek:

 • zápočtový test obsahuje látku z celé farmakologie (I a II), včetně obecné (farmakokinetika, farmakodynamika)
 • k testu se student přihlašuje pomocí SIS
 • student má právo na tři termíny zápočtového testu
 • test je složen ze 14 otázek (4 x obecná farmakologie, 10 x speciální farmakologie), maximálně lze dosáhnout 47 bodů
 • pro úspěšné napsání testu (a tím možnosti přihlásit se k ústní zkoušce z farmakologie) je třeba získat minimálně 35 bodů
 • pokud student této hranice nedosáhne ani v jednom ze tří pokusů, ale dosáhne dohromady ze všech tří testů alespoň 75 bodů a současně získá jedenkráte alespoň 31 bodů, může požádat vedoucího seminářů o ústní přezkoušení k získání zápočtu. Ústní zápočet se zkouší vždy komisionálně, tj. budou přítomni 2 vyučující seminářů, a této možnosti lze využít pouze jedenkrát.
 •  doba vymezená na psaní písemných testů je 40 minut

Ústní zkouška:

 • Po úspěšném absolvování zápočtu je možné se zapsat na zkoušku, opět platí do 12:00 hodin den předcházející zkoušce.
 • Zkoušejícími jsou Prof. Štaud, Doc. Mladěnka, Doc. Trejtnar, Dr. Čečková, Dr. Červený, Dr. Pourová a Prof. Hrdina
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (08.01.2018)
Literatura

Doporučená:

 • Rang, H. P., Ritter, J. M. Flower, R. J. Henderson, Graeme. Pharmacology. null: null, 2016, 760 s. ISBN 978-0-7020-5363-4.
 • Lüllmann, Heinz Mohr, Klaus Hein, Lutz. Color atlas of pharmacology. Stuttgart: Thieme, 2011, 393 s. ISBN 978-3-13-781704-8.
 • Katzung, Bertram G. Masters, Susan B. Trevor, Anthony J. (eds.). Basic and clinical pharmacology. New York: McGraw-Hill, 2015, 1201 s. ISBN 978-1-25-925290-7.

Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (29.01.2018)
Sylabus -

Farmakologie centrálního nervového systému (2. část)

 • Přehled neurotransmiterů a látek ovlivňujících neurotransmisi
 • Anxiolytika, hypnosedativa
 • Antipsychotika
 • Antidepresiva
 • Antiepileptika.
 • Přehled centrálních myorelaxancií
 • Opioidní analgetika
 • Stimulancia CNS. Psychotomimetika (halucinogeny)
 • Farmakologie a toxikologie etanolu

Farmakologie zánětu a imunitní odpovědi

 • Histamin. Antihistaminika H1
 • Nesteroidní antiflogistika
 • Antirevmatika. Farmakoterapie dny
 • Imunomodulátory: Imunosupresiva. Přehled imunostimulancií

 Farmakologie endokrinního systému

 • Hormony štítné žlázy. Farmakoterapie hypo- a hypertyreózy
 • Diabetes mellitus, základní typy. Terapie insulinem, perorálními a dalšími antidiabetiky.
 • Hormony kůry nadledvin: Glukokortikoidy
 • Kostní metabolismus: Farmakoterapie osteoporózy 

Farmakologie krve a hematopoetického systému

 • Léčiva ovlivňující hemostázu a fibrinolýzu
 • Léčiva ovlivňující hematopoetický systém: Terapie anémií z nedostatku železa, vitaminu B12 a kyseliny listové. Přehled hematopoetických růstových faktorů

Farmakologie respiračního systému

 • Farmakoterapie asthma bronchiale
 • Farmakoterapie chronické obstrukční plicní nemoci.
 • Terapie kašle

Farmakologie gastrointestinálního traktu

 • Farmakoterapie peptického vředu
 • Léčiva ovlivňující zvracení
 • Terapie zácpy a akutního průjmu: Laxancia, antidiarhoika

Farmakologie reprodukčního systému

 • Ženské pohlavní hormony a jejich terapeutické využití: Hormonální kontracepce. Hormonální substituční terapie
 • Mužské pohlavní hormony. Anabolické steroidy. Přehled terapie erektilní dysfunkce a benigní hyperplasie prostaty
 • Léčiva ovlivňující uterus

Chemoterapie infekčních onemocnění

 • Antibakteriální látky
 • Sulfonamidy. Trimethoprim
 • β-laktamová antibiotika - peniciliny
 • β-laktamová antibiotika - cefalosporiny a další betalaktamy. Bacitracin. Glykopeptidy. Polymyxiny
 • Tetracykliny. Aminoglykosidová antibiotika
 • Makrolidová antibiotika. Linkosamidy. Chloramfenikol
 • Fluorochinolony.
 • Metronidazol. Nitrofurantoin. Lokálně používaná antibiotika.
 • Antimykobakteriální látky - antituberkulotika. Stručný přehled antileprotik
 • Antivirotika
 • Antimykotika
 • Antiprotozoika: terapie protozoárních infekcí – malárie, trichomonózy, toxoplasmózy, amébózy. Stručný přehled dalších protozoálních infekcí a jejich léčby.
 • Anthelmintika: terapie helmintóz zejména ve vztahu k ČR

Chemoterapie nádorových onemocnění

 • Antineoplastika – cytostatika i moderní léčiva cílené protinádorové terapie - mechanismy působení, nežádoucí účinky (přehled základních skupin
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (07.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK