PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Current Strategies in Pharmacotherapy - GAF360
Anglický název: Current Strategies in Pharmacotherapy
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Korekvizity : GAF340
Anotace
Intensive scientific progress over the last two decades has helped to identify the molecular basis of many diseases in increasing detail and to define new targets for treatment. This progress has logically stimulated the development of modern pharmacotherapeutic strategies that target newly identified molecular structures and thus significantly complement the conventional drugs and therapeutic approaches used to date. Basic information about current drugs, their mechanisms of action and application in clinical practice is provided to students in the profile subject Pharmacology. However, due to the complexity of the content, it is not possible to provide sufficient space in these courses for the elucidation of new therapeutic approaches and a more detailed description of current trends in pharmacotherapy and the development of new drugs. The subject Current Strategies in Pharmacotherapy offers students the opportunity to learn about an area that is shaping the future direction of human medicine. The aim of the subject is to enable students to orient themselves in the following areas: 1) modern therapeutic strategies and their application in clinical practice and 2) new molecular targets of drug action and their implementation in the pharmacotherapy of major diseases. Erudition in this area will help them to successfully enter practice, not only in companies or R&D-oriented institutions.
Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Deskriptory

modern pharmacotherapy, trends in drug development, new drug targets, gene therapy, immunotherapy, personalized medicine

Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

Povinná:

Doporučená:

  • Vzhledem k charakteru předmětu, který studenty seznamuje s vývojovými trendy posledních několika let, je zájemcům možné doporučit literaturu ve formě recentních článků v odborných časopisech (samostudium).

Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus
  1. Gene therapy (history, main principles, current trends)
  2. Immunotherapy and cell therapy (history, main principles, current trends)
  3. Modern targeted/controlled drug delivery systems (history, main principles, current trends)
  4. Trends in personalized therapy and "omics" methods
  5. Current strategies in cancer therapy(newly identified targets, their use, application of new therapeutic approaches)
  6. Immunotherapy of allergy, experimental immunomodulation and stem cells (newly identified targets, application of new therapeutic approaches)
  7. Current strategies in the therapy of leukemias and autoimmune diseases (newly identified targets, application of modern therapeutic approaches)
Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky k zápisu

The subject Current Strategies in Pharmacotherapy may be registered only after passing Pharmacology II.

Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Metody výuky

Lectures in the range of 14 teaching hours per semester.

Poslední úprava: Hofman Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK