PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Toxicity of Natural Substances - GAF353
Anglický název: Toxicity of Natural Substances
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:42/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Korekvizity : GAF340
Ve slož. prerekvizitě: GAF1004
Anotace -
Předmět je určen studentům magisterského studijního programu Farmacie. Uvádí jak reál-nou, tak potenciální toxicitu přírodních látek, vyskytujících se v rostlinách, houbách (oddělení Eumycota, i houbách vláknitých), sinicích, řasách a suchozemských a mořských živočiších především pro člověka, ale i pro některé druhy domácích zvířat. V uvedených biologických systémech definuje toxické sloučeniny, jejich biologický (toxický) účinek, možnost vstupu do organismu a obraz intoxikace. Zabývá se možnými projevy toxicity jak v případě léčivých rostlin, tak u rostlin, které jsou obecně pokládány za jedovaté a také u rostlin, u kterých byly na základě nedávných studií nalezeny toxické sloučeniny. Z toho pohledu popisuje také toxici-tu u hub, řas a živočichů. Rozebírá rovněž možné nežádoucí interakce s ostatními látkami v případě příjmu léčivých rostlin, hub, potravinářských řas a živočichů. Cílem předmětu je poskytnout znalosti o toxických látkách pocházejících nejen z vegetabilního materiálu, ale také ze suchozemských a mořských živočichů, protože s těmito organismy přichází středoev-ropská populace stále více do styku.
Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Zkouškový test - 25 otázek,  50% účast na přednáškách.

Zkouškový test se skládá z 15 kvízových otázek, přičemž ze 4 možných odpovědí je jen 1 správná odpověď. Dalších 10 otázek jsou vypisovací, kde se napíše slovy jen krátká odpověď (pár slov).

Hodnocení zkouškového testu je následující: u kvízových otázek je za každou správnou odpověď 1 bod, u vypisovacích otázek je za správnou odpověď 3 body.

Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 60 % bodů (27 bodů), maxium možných získaných je 45 bodů. Přesné hodnocení odpovídá této stupnici získaných bodů:

27-35 bůdů: dobře

36-40 bodbů: velmi dobře

41-45 bodů: výborně

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura -

Doporučená:

  • Bruneton, Jean. Toxic Plants : dangerous to humans and animals. Hampshire: Intercept Publ., 1999, 545 s. ISBN 1-898298-62-9.
  • ELIZABETH A. DAUNCEY. Poisonous plants: a guide for parents & childcare providers.

    . Kew : Richmond, , s. ISBN 978-1-84246-406-9.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Sylabus -

Obecná charakteristika toxických látek

Toxiny, jejich výskyt ve vegetabilním (rostlinném), houbovém a živočišném (vyšší živočichové) materiálu, cesty vstupu toxinů a jejich projev v organismu, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece (na příkladech), příležitost k intoxikaci při používání léčivých drog, potravy.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin I

Monoterpeny (toxické složky silic), seskviterpeny, seskviterpenové laktony, diterpeny, triterpeny: výskyt, biologické účinky a vývoj toxicity.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin II

Saponiny triterpenové a steroidní, steroidy, kardenolidy a bufadienolidy.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin III

Glykosylované metabolity – kyanogenní glykosidy, glukosinoláty; acetogeniny – alifatické (neobvyklé alifatické kyseliny včetně mastných kyselin, polyiny, alifatické nitrosloučeniny), cyklické (polyketidy, deriváty floroglucinu, složené acetogeniny, např. kannabinoidy).

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin IV

Alkaloidy chinolizidinové, pyridinové, piperidinové, tropanové, isochinolinové.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin V

Alkaloidy indolové, chinolinové, diterpenové, steroidních, alkaloidy ostatních struktur, toxické proteiny (hemaglutininy).

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin VI

Fenolové sloučeniny (cinnamáty, jednoduché fenoly, fenylpropany, chinony, třísloviny, anthranoidy, ostatní fenolové látky), aromatické nitrosloučeniny (aristolochové kyseliny).

Toxiny sinic a řas

Purinové deriváty, makrolidy, cyklické sloučeniny, další toxické látky).

Houbové toxiny I

Obsahové látky mikromycet (mikroskopických hub).

Houbové toxiny II

Obsahové látky makromycet (kloboukatých hub).

Toxiny mořských živočichů

Toxické látky obsažené v bičíkovcích, žahavcích a měkkýších.

Toxiny suchozemských živočichů I

Členovci (pavouci, štíři, roztoči, hmyz).

Toxiny suchozemských živočichů II

Plazi evropského i mimoevropského regionu.

Neočekávané projevy toxických látek

Výskyt toxických látek v některých vegetabilních drogách neevropského regionu, interakce toxických látek se složkami potravy nebo navzájem, citlivost domácích zvířat vůči některým toxinům.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
Metody výuky -

Přednášky.

Poslední úprava: Chlebek Jakub, doc. PharmDr., Ph.D. (18.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK