PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Toxicology for Pharmacists - GAF158
Anglický název: Toxicology for Pharmacists
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (3.roč. F)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF340
Anotace -
Toxikologie pro farmaceuty se zabývá studiem toxických účinků exogenních látek, zejména léčiv, na živý organismus. V obecné části se studenti seznámí s obecnými principy (základní pojmy, toxikokinetika, obecné zásady terapie otrav, nejdůležitější antidota atd). Speciální toxikologie je zaměřená především na léky navozenou orgánovou toxicitu (toxicita kardiovaskulárního systému, respiračního systému, hepatotoxicita atd) a dále na toxicitu nejčastějších návykových látek včetně ethanolu.
Poslední úprava: Pourová Jana, doc. PharmDr., Ph.D. (16.09.2022)
Literatura -

Povinná:

Doporučená:

  • CURTIS D. KLAASSEN, JOHN B. WATKINS. Casarett & Doull's essentials of toxicology .. New York: McGraw-Hill Medical , 2013, s. ISBN 9780071769228.
  • TIMBRELL, J.. Principles of biochemical toxicology .. New York: Informa Healthcare, 2008, s. ISBN 978-0849373022.

Poslední úprava: Pourová Jana, doc. PharmDr., Ph.D. (16.09.2022)
Sylabus -

Obecná toxikologie

Toxikokinetika 

Všeobecné zásady terapie otrav, antidota

 

Speciální toxikologie:

Toxikologie kardiovaskulárního systému

Toxikologie respiračního systému

Toxikologie ledvin

Hepatotoxicita

Centrální stimulancia a halucinogeny

Farmako-toxikologie ethanolu

Poslední úprava: Pourová Jana, doc. PharmDr., Ph.D. (16.09.2022)
Studijní opory -

TOXOER MOOC (Massive open online courses): https://toxoer.com

Poslední úprava: Pourová Jana, doc. PharmDr., Ph.D. (16.09.2022)
Metody výuky -

Přednášky.

Poslední úprava: Pourová Jana, doc. PharmDr., Ph.D. (16.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK