PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmaceutical Care I - GAF347
Anglický název: Pharmaceutical Care I
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:46/19, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Pharmacy (ENG)
4.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Prerekvizity : GAF298, GAF340
Záměnnost : GAF312
Je korekvizitou pro: GAF151, GAF348, GAF351
Je prerekvizitou pro: GAF349
Anotace -
Podstatou farmaceutické péče je individuální přístup k pacientovi, orientace na farmakoterapii pacienta a management lékových problémů. Základní ideou předmětu Farmaceutická péče I a navazujícího předmětu Farmaceutická péče II je získat znalosti a dovednosti, které budou stimulovat k podpoře účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie. Cílem předmětu Farmaceutická péče I je naučit studenty základním principům farmaceutické péče a seznámit je s nástroji používanými ve farmaceutické péči (revize farmakoterapie, algoritmy, dokumentace, informační zdroje, legislativu, základy farmakoepidemiologie) a připravit je na aktivní používání těchto principů a nástrojů u konkrétní nosologické jednotky nebo symptomu v kontextu pacienta. Dále je cílem předmětu získat komplexní znalosti a vybrané dovednosti z lékárenství a lékárenské péče.
Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (29.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky udělení zápočtu

 • 100% účast na seminářích. 
 • Prezentace a obhajoba seminární práce (Samostatná práce je založena na vyhledávání v odborných informačních zdrojích a interpretaci nalezených informací).
 • Písemný zápočet z farmaceutických výpočtů.
Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Literatura -

Doporučená:

 • null. European pharmacopoeia, 8th ed. : publ. in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 2013, 10 s. ISBN 978-92-871-7944-9.
 • null. European pharmacopoeia, Tenth edition : published in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 2019, s. ISBN 978-92-871-8677-5.
 • null. European pharmacopoeia, Ninth edition : published in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 2016, 11 s. ISBN 978-92-871-8129-9.
 • Null.. European pharmacopoeia, Eleventh edition : published in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 2022, s. ISBN 978-92-871-9096-3.
 • Directive 2005/36/EC of the European Parliament and Council [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/qualifications/policy-developments/index_en.htm
 • Richards, R. Michael E. Winfield, A. J. (eds.). Pharmaceutical practice. Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone, 2004, 573 s. ISBN 0-443-07206-X.
 • Kelly, William N.. Pharmacy : what it is and how it works. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012, 452 s. ISBN 978-1-4398-5305-4.
 • Langley, Christopher A. Belcher, Dawn. Fasttrack : applied pharmaceutical practice. London: Pharmaceutical Press, 2009, 195 s. ISBN 978-0-85369-835-7.
 • Malone, Patrick M., Kier, Karen L. Stanovich, John E. (eds.). Drug information : a guide for pharmacists. New York: McGraw-Hill Medical, 2012, 1192 s. ISBN 978-0-07-162495-4.
 • Pharmaceutical Care Network Europe [online]. Dostupné z: http://www.pcne.org
 • Rees, Judith A. Smith, Brian Smith, Ian. Introduction to pharmaceutical calculations. London ; Chicago: Pharmaceutical Press, 2011, 245 s. ISBN 978-0-85369-960-6.
 • Rodgers, Ruth, Dewsbury, Catherine Lea, Andrew. Law and ethics in pharmacy practice. London: (PhP) Pharmaceutical Press, 2010, 162 s. ISBN 978-0-85369-885-2.
 • Sackett, David L.. Evidence-based medicine : how to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000, 261 s. ISBN 0-443-06240-4.
 • Dhillon, Soraya Sodha, Mahesh (eds.). Non-medical prescribing. London ; Chicago: Pharmaceutical Press, 2009, 226 s. ISBN 085369768X.
 • Strom, Brian L. Kimmel, Stephen E. Hennessy, Sean (eds.). Pharmacoepidemiology. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2012, 953 s. ISBN 978-0-4706-5475-0.
 • Textbook of pharmacoepidemiology [online]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10733313
 • Web pages of international pharmaceutical organisations and institutions.

Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Sylabus -

Přednášky

 • Farmaceutická péče jako součást zdravotní péče – rozdělení, role a limity.
 • Informace a odborné informační zdroje v práci farmaceuta I.
 • Informace a odborné informační zdroje v práci farmaceuta II.
 • Základy farmakoepidemiologie I.
 • Základy farmakoepidemiologie II.
 • Algoritmy pro farmaceutickou péči.
 • Samoléčení - úvod, vymezení, role lékárníka, limity, algoritmy.
 • Lékové problémy, revize farmakoterapie.
 • Zdravotnická dokumentace.
 • Trendy ve farmaceutické péči v Evropě a ve světě.
 • Informační a konzultační činnost v lékárně.
 • Současné lékárenství jako odvětví farmacie a poskytování lékárenské péče. Základní farmaceutická terminologie. Informace o praxích studentů.
 • Návykové látky v lékárně. Lékařské předpisy.
 • Zařízení lékárenské péče v ČR a v zahraničí. Lékárna jako zdravotnické zařízení.
 • Správná lékárenská praxe. Koncept správní lékárenské praxe. Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 • Zásobování lékáren. Nepoužitelná léčiva.
 • Pracovníci v lékárně.
 • Kontrolní a jiné činnosti v lékárně. Administrativní činnost v lékárně. Současné problémy lékárenství.
 • Výdejní činnost v lékárně.
 • Nemocniční farmacie.
 • Etické aspekty farmacetické péče.
 • Česká lékárnická komora a jiné organizace pro lékárníky.
 • Ekonomika lékárny.

Semináře

 • Český lékopis. Léčivé látky, pomocné látky, léčivé přípravky. Venena, separanda, inoxia, návykové látky.
 • Farmaceutické výpočty.
 • Práce s lékařským předpisem.
 • Odborné informační zdroje v práci farmaceuta I.
 • Odborné informační zdroje v práci farmaceuta II.
 • Prezentace seminární práce.
 • Procvičování praktických úkolů.
Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, samostatná práce.

Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Okruhy ke zkoušce

 1. Farmaceutická péče jako součást zdravotní péče – rozdělení, role a limity.

 2. Informace a odborné informační zdroje v medicíně a farmacii.
 3. Odborné informační zdroje v práci farmaceuta.
 4. Terapeutická hodnota – cíl farmakoepidemiologie.
 5. Farmakoepidemiologické studie – deskriptivní, analytické, experimentální.
 6. Ukazatele asociace a kauzality, bias, konfounder.
 7. Lékové problémy – definice, příklady a využití ve farmaceutické péči.
 8. Revize farmakoterapie – definice, příklady a využití ve farmaceutické péči.
 9. Samoléčení – definice, význam, role farmaceuta, limity, algoritmy.
 10. Algoritmy pro farmaceutickou péči včetně příkladů.
 11. Zdravotnická dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou a farmaceutickou péči.
 12. Trendy ve farmaceutické péči v Evropě a ve světě.
 13. Lékárenství jako odvětví farmacie.
 14. Zařízení lékárenské péče v ČR a zahraničí.
 15. Lékárna jako zdravotnické zařízení.
 16. Léčivé látky, pomocné látky, léčivé přípravky, vyhrazené léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní výživu, potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 17. Venena, separanda, inoxia.
 18. Český a evropský lékopis.
 19. Lékařské předpisy.
 20. Předepisování léčivých přípravků.
 21. Výdejní činnost v lékárně.
 22. Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 23. Zásobovací činnost v lékárně.
 24. Administrativní činnost v lékárně.
 25. Kontrolní činnost v lékárně.
 26. Dokumentace v lékárně.
 27. Informační činnost v lékárně.
 28. Poskytování individuálních konzultací v lékárně – vymezení, význam, příklady, limity, dokumentace činnosti.
 29. Řídící činnost v lékárně.
 30. Správná lékárenská praxe.
 31. Základy ekonomiky lékárny.
 32. Provozní řád lékárny.
 33. Vzdělávání lékárníka – pregraduální, specializační a celoživotní.
 34. Nemocniční lékárenství.
 35. Etické aspekty ve farmaceutické péči.
 36. Návykové látky a prekurzory drog v lékárně.
 37. Nepoužitelná léčiva.
 38. Zdravotnické prostředky.
 39. Reklama v lékárně.
 40. Veterinární farmacie.
Poslední úprava: Malý Josef, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK