PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie předstátnicová stáž - B01055 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Surgery - Clerkship before SE
Zajišťuje: I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00660)
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/150, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 150 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Kristian Chrz, kristian.chrz@vfn.cz, MUDr. Šimon Malý, simon.maly@vfn.cz
Další informace: http://chir1.lf1.cuni.cz
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 6.r._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Prerekvizity pro zápis chirurgie předstátnicová stáž LEK}, B00098
Je prerekvizitou pro: B00352
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Akutní bolesti v epigastriu.pptx Syndrom akutní bolesti v epigastriu MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Akutní syndom levé jámy kyčelní.pptx Akutní syndrom levé jámy kyčelní MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Akutní syndrom bolesti pod pravým obloukem.pptx Akutní synrdom bolesti pod pravým obloukem MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Akutní syndrom pravé jámy kyčelní.pdf Akutní syndrom pravé jámy kyčelní MUDr. Kristian Chrz
stáhnout čestné prohlášení 1LF UK Covid-19.doc Čestné prohlášení COVID-19 pro 1LF UK MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Čestné prohlášení VFN Covid-19.docx Čestné prohlášení COVID-19 pro VFN MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Distanční výuka.docx Informace k výuce po dobu mimořádných opatření (25.3.2020) MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Kazuistika náhlé příhody břišní.pptx Náhlé příhody břišní MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Otázky k SRZk chirurgie 6. ročník.docx Otázky ke státní zkoušce z chirurgie MUDr. Kristian Chrz
stáhnout pravidla testování ve FNM.docx Pravidla testování ve FN Motol doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
stáhnout Prezenční listina VI.r. chirurgie.docx Presenční listina MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Zlomeniny distálního radia.pptx Zlomeniny distálního radia MUDr. Kristian Chrz
stáhnout Zlomeniny prox. femuru - kasuistika.pptx Zlomeniny proximálního femuru MUDr. Kristian Chrz
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

3. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9. 

 

4. a 6. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-128-5. 

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. 

KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7. 

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

Doporučená literatura: 

3. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9. 

 

4. a 6. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-128-5. 

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. 

KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7. 

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Podrobné informace k předmětu naleznete zde:

https://lf1.cz/rok-2023-2024/

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D. (10.04.2024)

Pokyny pro stáže ve FNM Na III. chirurgické klinice 1.LF UK a FN Motol Praha :

Studenti stážují na III. chirurgické klinice dle rozpisu v 3.-5 . týdnu bloku, tj.  

 

Bloky         č. 1 od  9.10.2023  (kruhy č. 3, 4, 13, 14)

                   č. 2 od  4.12.2023 (kruhy č. 1, 2, 11, 12)

                   č. 3 od  29.1.2023  (kruhy č. 7, 8, 9, 10)

                   č. 4 od  4(18).3.2023  (AP)

č. 5 od  6.5.2023 (kruhy č. 5, 6, 15, 16)

 Stáže probíhají na III. chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol,  8(7):10 – 13:00 hod. denně, či déle dle asistence na operačních sálech.

Stáže VI. Ročníku ve FNM mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.  Studenti budou rozděleni na oddělení, ambulancích, sálech, ev. kasuistické semináře.

Úvodní hodina - pondělí:

Třetí  pondělí v bloku (tj. 9.10., 4.12., 29.1.  a  6.5.) v 9.00 hod.,  FN Motol, budova pro dospělé, mezi uzlem D a C, 1. patro, sekretariát III. chirurgické kliniky , MUDr. J Pastor (doc. MUDr. P. Libánský, PhD. ).

  Harmonogram dalších dnů - stáže na klinice:

Rozvrh studenta stážujícího na III. chirurgické klinice 1.LF UK a FNM vypadá takto:  

Příchod   7.10- 7.30hod.

7.30 hod.                      Rozdělení pacientů

7.30 - 8.10hod.    Ranní vizita

7.30-9.15             Zpracování kasuistiky

8.10-8.30(9.00)    Ranní hlášení

8.30-15.00           Operační sály

9.15-12.00           Ambulance

9.15-12.00                    Seminář

Rozdělení studentů:  Rozdělení pacientů na ranní vizitu studentům: v 7.30hod. 1. patro, uzel C – MUDr. J. Pastor. Pokud se student nedostaví včas, nechť pokračuje harmonogramem v 8.10 na ranním hlášení.

Rozdělení sálů: Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce. Rozdělení ambulancí: Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na ambulance do tabulky v Googlu.

Ranní vizita: Práce v jednotlivých skupinkách  7:30 až 09:00 hod.  na oddělení pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení.  Podstatou je vizita u pacienta, zapsání do dekursu, event. vypracování příjmové a propouštěcí zprávy.  Studenti, kteří půjdou na kasuistický seminář, nechť si v tomto čase zpracují kasuistiku. 

Ranní hlášení: Ranní hlášení se koná od 8.10hod., uzel C, 1.patro. Probírá se operační program předchozího dne, operační program nynějšího dne, noční služba a rtg vizita. Na ranním hlášení prosím nerušit (a také nerušit pozdními příchody!).

Operační sály: od 8:30 hod. po hlášení denně 4-6 studentů druhá asistence sál

-         sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A

-         sál č. 4.   je na naproti centrálnímu příjmu, v –P, tzv COS E2

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.

Sál  (Po – Pá od 8.30hod. )  podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence. Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni. Vypsání studenta do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, včas si za sebe zajistí náhradu. Prosíme studenty, kteří mají virózu nebo jinou infekcí, ať na operační sály nechodí. Vhodné odcházet na sál v doprovodu asistenta v 8.25-.8.30hod.. z ranního hlášení

Ambulance, speciální ambulance: od 9:00 hod. ostatní studenti  – práce na odděleních,  ambulanci (4-6studentů) (přízemí, mezi východem a uzlem C), speciální ambulanci, urgentní amb. (snížené přízemí, mezi východem a uzlem C), JIPech, nebo na endoskopii (3-4studenti):

-         rektoskopie  - po, út dopoledne 1. patro chodba  - C – D

-         gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1.p. chodba C – D

 Seminář: Od 9.15hod. v knihovně (naproti amb) je plánován nepovinný kasuistický seminář, který vede prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. (4-5 studentů).  Prosím o přípravu studentů na seminář (připravit si kasuistiku pacienta, kterého vyšetřovali ráno). Každé pondělí (kromě úvodní hodiny) je přednáška na spondylochirurgické klinice 9.00–11:45 hod. (2.patro, uzel C, JIP, knihovna). Zde se mohou případně domluvit na účasti na sálech spondylochirurgické kliniky (1-2studenti).  

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a semináře do tabulky v Googlu.   

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol (pondělí  9.00-12.00hod. )

blok č. 1:    16.10., 23.10. 

blok č. 2:    11.12., 18.12.,

blok č. 3:    5.2., 12.2.

blok č. 4 ang. paralelka: ???  11.3., 18.3., 25.3., 1.4.   

blok č. 5:    13.5. , 20.5.

Na III. chirurgické klinice odpoledně-noční služby začínají v 15:00 hod. (začátek vizita na JIPu -2C) . Studenti se hlásí vedoucímu služby.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte

s doc. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14:00-15:00 hod. III. chirurgie ambulance),  as. MUDr. Pastor Jan. , prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc.,  či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc. Uvedené informace jsou možné přečíst na nástěnce III. chirurgické kliniky FNM (uzel D, 1.patro, III. chirurgie, sekretariát), dále v SISu a na internetových stránkách III. chirurgické kliniky FNM.

Pláště, přezutí, fonendoskopy    -    N U T N É  !!!  Je vhodné chodit na stáže upraven /vlasy, nehty/.  Prosím, nebrat s sebou cenné věci.

Š a t n aklíč od šatny je na ambulanci III. chir. kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní  (1. p., uzel D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - ( - 2).  

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

Všechny podstatné informace naleznete na 

https://lf1.cz/rok-2023-2024/ 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

Podrobné info zde:

https://lf1.cz/rok-2023-2024/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

Všechny podstaté informace najdete na https://lf1.cz/rok-2023-2024/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK