PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ultrasonografie periferních cév - B02933 (volitelný předmět)
Anglický název: Ultrasonography of peripheral vessels
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/13 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 3
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: eva.chytilova@vfn.cz, Zdislava.krupickova@vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Zdislava Krupičková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00098, B00121, B02105
Anotace
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (24.05.2019)
Předmět je zaměřen zejména na praktickou výuku základních ultrasonografických postupů při vyšetřování periferních cév, s nimiž se setkáváme v běžné praxi: vyšetření žilního systému při podezření na hlubokou žilní trombózu, hodnocení aterosklerotických změn na tepnách dolních končetin u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, vyšetření tepen zásobujících mozek u pacientů se stenózami karotického řečiště a u pacientů po cévní mozkové příhodě . Důraz je kladen na praktický aspekt, snahou je, aby studenti strávili co nejvíce času „se sondou v ruce“. Předmět lze doporučit studentům se zájmem o interní medicínu, a to zejména angiologii, a dále i budoucím radiologům
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (24.06.2016)

Praktický předmět, zaměřený na vyšetřování krčních cév, vyloučení hluboké žilní trombózy horních i dolních končetin, ozřejmění ICHDK. Výuka bude probíhat v seminární místnosti a echo laboratoři 3. interní kliniky.

Předmět je vhodný pro budoucí internisty, radiology a angiology.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (24.05.2019)
  1. Eliáš P, Žižka J: Dopplerovská ultrasonografie, Nucleus HK 1998, 251 s.

  2. Karetová D, Chochola M et al: Vaskulární medicína, Maxdorf, 2018, 381 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK