PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ultrasonografie cévních přístupů pro hemodialýzu - B02932 (volitelný předmět)
Anglický název: Ultrasonography vascular access for hemodialysis
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/13 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 3
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: eva.chytilova@vfn.cz, Zdislava.krupickova@vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Eva Chytilová, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00098, B00121, B02105
Anotace
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (24.05.2019)
Předmět je zaměřen zejména na praktickou výuku základních ultrasonografických postupů při vyšetřování dialyzačních zkratů. Důraz je kladen na praktický aspekt, snahou je, aby studenti strávili co nejvíce času „se sondou v ruce“. Předmět lze doporučit studentům se zájmem o nefrologii a cévní chirurgii i budoucím radiologům
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (24.06.2016)

Praktický předmět, zaměřený na vyšetření nativního cévního přístupu (AVF) a zkratu s protézou (AVG). Výuka bude obsahovat i předoperační vyšetření před založením cévního přístupu. Výuka bude probíhat v seminární místnosti a echo laboratoři 3. interní kliniky. Předmět je vhodný pro budoucí nefrology, radiology a angiology.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Marie Mentlíková (24.05.2019)
  1. Chytilová E a kol: Cévní přístupy pro hemodialýzu. Mladá fronta a.s. 2015, 190 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK