PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Patobiochemie - B00925 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathobiochemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Jan Krtil - koordinátor předmětu
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : B01604
Záměnnost : B02431, B02432, B02433
Je prerekvizitou pro: B02169, B02176
Ve slož. prerekvizitě: B00114
Anotace -
Poslední úprava: Erudio (30.08.2006)
Základní molekulární principy vzniku a rozvoje chorobných stavů. Poruchy acidobazické a oxidoredukční rovnováhy (reaktivní formy kyslíku a dusíku), poruchy v uchování a expresi genetické informace, poruchy buněčné signalizace.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (01.02.2011)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.

Patobiochemie (portál na adrese http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Patobiochemie )

Štípek S. a spol. , Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. Grada, Praha 2000.

Masopust J. a spol., Patobiochemie buňky, Univerzita Karlova, Praha 2003

Masopust J., Průša R. , Patobiochemie metabolických drah, Roche 1999.

Doporučená literatura

Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006

Newsholme E., Leech T., Functional Biochemistry in Health and Desease. Willey-Blackwell, Oxford 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK