PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II: Polský jazyk - ASE500075
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II: Polish Language
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: polština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Vyučující: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)
Předmět je určen studentům a studentkám jiných oborů. Zahrnuje výuku čtyř dovedností: poslechu s porozuměním, mluvení, čtení, psaní, a také výuku slovní zásoby a gramatiky polského jazyka. Kurz je orientován na systémové̌ funkční osvojování mluvené i psané polštiny. V rámci daných témat se pracuje s originálními a umělými texty. Cvičení k textům rozšiřují slovní zásobu studentů, rozvíjejí jejich schopnosti výstižné̌ předat informace z textů, diskutovat, argumentovat a oponovat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

80% účast na hodinách a zápočtový test

Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Využívány budou originální i vlastní (autorem je vyučující) materiály přizpůsobené českým studentům a studentkám.

 

UČEBNICE:

 1. Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1, Kraków 2005.


 2. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., Polski krok po kroku 1, Kraków 2010.

 

DOPLŇKOVÁ LITERATURA:


1. Gałyga D., Jak to łatwo powiedzieć, Kraków 2011.

2. Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001.

3. Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2010.

4. Stempek I., Polski krok po kroku. Gry i zabawy językowe, poziom A1, Kraków 2012

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Obsah učiva:

TÉMATA:

1.     Jídlo a stolování.

2.     U lékaře.

3.     Nákupy základních věcí.

4.     Zdraví (základní výrazy)

5.     Počasí.

6.     Čím jsem chtěl být (vyprávění o minulosti).

7.     Čím budu (vyprávění o budoucnosti).

8.     Volný čas, záliby.

9.     Škola, univerzita, zkouškové období, zkoušky, známky

10.   Základní interkulturní informace z prostoru polského jazyka.

 

LEXIKÁLNÍ A GRAMATICKÁ LÁTKA

1.     Lexikální materiál podstatný k realizaci daného tématu a jazykových funkcí.

2.     Podstatná a přídavná jména v nominativu a dativu v jednotném čísle a ve všech pádech množného čísla.

3.     Stupňování adjektiv.

4.     Zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací ve všech pádech jednotného i množného čísla. Přítomný čas.

5.     Budoucí čas sloves – role slovesného vidu v utváření vhodných tvarů.

6.     Minulý čas sloves.

7.     Kondicionál sloves.

8.     Slovosled v polštině.

9.     Zápor v polštině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK