PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV.: Lotyšský jazyk - AVS500099
Anglický název: Second Language IV: Latvian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Kristine Ante
Vyučující: Dr. Kristine Ante
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (19.03.2015)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je
zaměřen na osvojení si základů lotyšské gramatiky, se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních
schopností, dále na osvojování základní slovní zásoby a realizaci různorodých konverzačních cvičení. V kurzu si
studenti postupně osvojí zásady lotyšské výslovnosti, pravidelných morfologických paradigmat a seznámí se s
tématy, které se bezprostředně dotýkají každodenního života. Po absolvování kurzu je student schopný porozumět
základním pojmům a jednoduchým větám používaným v každodenním styku za účelem vyjádření konkrétních
požadavků. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro
jazyky. Kury je zakončen testem a ústním pohovorem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (19.03.2015)

Základní studijní literatura:

Klēvere-Velhli, I., Naua, N. Latviešu valoda studentiem: mācību līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. Riga 2013.
ŠTOLL, P., GRĪNBERGA, I.: Lotyština pro Čechy (zatím v elektronické podobě).
SĪLIS, J.: Latviešu-angļu sarunvārdnīca. Riga 1996.
GAVERS, A.: Russko-latyšskij razgovornik. Riga 2002.
Latviešu valodas prasmes līmenis. Council of Europe 1997.
NIKUĻCEVA, S.: Česko-lotyšský slovník (s přehledem gramatiky). Praha 2006.
KUZINA, V.: 3000 latviešu sarunvalodas biežāk lietotie vārdi. Riga 1998.
Latviešu valodas vārdnīca. Riga 2006.

Další literatura:
ERHART, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.
GRUŽANE, V., EČA, A., SPROGIS, V.: Grammatika latyšskogo jazyka. Riga 1995.
CEPLĪTE, B., CEPLĪTIS, L.: Latviešu valodas praktiskā gramatika. Riga 1997.
ECKERT, BUKEVIČIUTĖ: Die baltischen Sprachen. Leipzig 1994.
FRAENKEL, E.: Baltų kalbos. Vilnius 1969.
STANG, CH. S.: Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo 1966.
Slovníkové publikace:
Latviešu literārās valodas vārdnīca I.-VIII., Riga 1972-1996.
 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (19.03.2015)

Podmínkou získání atestace je test a ústní pohovor.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (19.03.2015)

1. Předložky a příslovce označující prostorové vztahy, slovesa sēdēt a gulēt.
2. Dům a byt, slovesa označující polohu.
3. Předložky a slova označující časové vztahy, vyjadřování hodin, nepravidelné sloveso dot, zájmeno pats.
4. Denní režim, činnosti v jednotlivých fázích dne.
5. Opakování probrané látky
6. Cestování, památky.
7. Minulý čas a vid.
8. Ubytování, služby.
9. Budoucí čas a vid.
10. Stravování.
11. Určité koncovky.
12. Čas, počasí.
13. Příčestí a přechodníky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK