PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III.: Lotyšský jazyk - AVS500095
Anglický název: Second Language III: Latvian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Kristine Ante
Vyučující: Dr. Kristine Ante
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (06.09.2012)

Jazykový kurz lotyšského jazyka pro středně pokročilé. Vstupní znalost předpokládá úroveň A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je dokončit seznámení se základním gramatickým systému, zejména dvou specifických slovesných způsobů - debitivu a relativu, dále systému lotyšských příčestí a přechodníků. Důraz bude kladen na četbu jednoduchých souvislých textů z dalších pěti tematických okruhů. Součástí výuky budou oboustranná překladová cvičení a konverzace na daná témata a psaní jednoduchých textů. Výstupní jazyková kompetence odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (06.09.2012)

 

Základní studijní literatura:

Erhart, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.

Štoll, P. - Grīnberga, I.: Lotyština pro Čechy (zatím v elektronické podobě).

Šalme, A. - Ūdris, P.: Do it in Latvian. Rīga 2005.

Sīlis, J.: Latviešu-angļu sarunvārdnīca. Rīga 1996.

Liegeniece, L.: Latyšskij jazyk dlja vsech. Rīga 2005.

Gavers, A.: Russko-latyšskij razgovornik. Rīga 2000.

Eckert, Bukevičiutė: Die baltischen Sprachen. Leipzig 1994.

Fraenkel, E.: Baltų kalbos. Vilnius 1969.

Stang, Ch. S.: Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo 1966.

Slovníkové publikace:

Nikuļceva, S.: Česko-lotyšský slovník (s přehledem gramatiky). Praha 2006.

Kuzina, V.: 3000 latviešu sarunvalodas biežāk lietotie vārdi. Riga 1998.

Latviešu valodas vārdnīca. Riga 2006.

Latviešu literārās valodas vārdnīca I.-VIII., Riga 1972-1996.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (06.09.2012)

Test a ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (06.09.2012)

 

 

 1. Tvoření, význam a užívání lotyšského debitivu.
 2. Školství a věda.
 3. Participia prézentu aktiva a pasiva.
 4. Město, obchod, průmysl.
 5. Participia préterita aktiva a pasiva.
 6. Venkov, zemědělství.
 7. Živá příroda.
 8. Opakování probrané látky.
 9. Transgresivy.
 10. Politika a společnost. Náboženství.
 11. Relativ.
 12. Stát a právo.
 13. Opakování probrané látky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK