PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV.: Litevský jazyk - AVS500098
Anglický název: Second Language IV: Lithuanian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Geda Montvilaite
Vyučující: Mgr. Geda Montvilaite
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MONTVILG (19.03.2018)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je pokračovat ve výuce litevského jazyka. Pozornost bude věnována rozšířením slovní zásoby (téma - Prace, Volný čas, Koníčky, Kultura, Tradice a Svatky), probírány budou vzory časování reflexivních sloves ve všech gramatických časech a způsobech. Doplnění vyjadřování času různými způsoby. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MONTVILG (19.03.2018)

Cílem kurzu je pokračovat ve výuce litevského jazyka.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MONTVILG (19.03.2018)

Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet. 

Literatura
Poslední úprava: MONTVILG (19.03.2018)

Základní studijní literatura:

AMBRAZAS, V.: Lithuanian Grammar. Vilnius 1997.

YOUNG, S. R.: Prosodic structure of Lithuanian. Larham 1991.

Učebnice Po truputi (včetně interaktivní verze na CD). Vilnius 1998.

STUMBRIENE, V.; KAŠKELEVIČIENE, A.: Nė dienos be lietuviu kalbos (vadovėlis). Vilnius 2001.

AMBRAZAS, V. (red.): Lietuviu kalbos enciklopedija. Vilnius 1999.

PAULAUSKIENE, A.: Modern Lithuanian. Vilnius 1994.

RAMONIENE, M.: Colloquial Lithuanian. London 1996.

RAMONIENE, M., PRIBUŠAUSKAITE, J.: Praktinė lietuviu kalbos gramatika. Vilnius 2007.

Slovníkové publikace:

PIROČKINAS, A.: Čeku-lietuviu lietuviu-čeku kalbu žodynas. Vilnius 2004.

BABICKIENE, Z., BAREIKYTE, A.: Lithuanian pictorial dictionary. Vilnius 1999.

Lietuviu kalbos žodynas I-XX. Vilnius 1956-2002. (také na www.lkz.lz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK