PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III.: Litevský jazyk - AVS500094
Anglický název: Second Language III: Lithuanian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Geda Montvilaite
Vyučující: Mgr. Geda Montvilaite
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MONTVILG (12.09.2011)
Cílem kurzu je pokračovat učit posluchače základy litevského jazyka. Pozornost bude věnována základním zásadám výslovnosti a pravopisu. Dále budou studenti vedeni k nacvičování další slovní zásoby, probírány budou vzory skloňování často používaných podstatných a přídavných jmen. Bude se rozšiřovat lexikální obem. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet.
Literatura - litevština
Poslední úprava: MONTVILG (12.09.2011)

Základní studijní literatura:
AMBRAZAS, V.: Lithuanian Grammar. Vilnius 1997.
YOUNG, S. R.: Prosodic structure of Lithuanian. Larham 1991.
JAKAITIENE, E.Lietuviu kalbos leksikologija, Vilnius, 1980.
JAKAITIENE, E.Leksine semantika, Vilnius, 1988.
Učebnice Po truputi (včetně interaktivní verze na CD). Vilnius 1998.
STUMBRIENE, V.; KAŠKELEVIČIENE, A.: Ne dienos be lietuviu kalbos (vadovelis). Vilnius 2001.
AMBRAZAS, V. (red.): Lietuviu kalbos enciklopedija. Vilnius 1999.
PAULAUSKIENE, A.: Modern Lithuanian. Vilnius 1994.
RAMONIENE, M.: Colloquial Lithuanian. London 1996.
RAMONIENE, M., PRIBUŠAUSKAITE, J.: Praktine lietuviu kalbos gramatika. Vilnius 2003.
http://ualgiman.dtiltas.lt
soubory s internetů

Slovníkové publikace:
PIROČKINAS, A.: Čeku-lietuviu lietuviu-čeku kalbu žodynas. Vilnius 2004.
BABICKIENE, Z., BAREIKYTE, A.: Lithuanian pictorial dictionary. Vilnius 1999.
Lietuviu kalbos žodynas I-XX. Vilnius 1956-2002. (také na www.lkz.lz)

Sylabus
Poslední úprava: MONTVILG (07.11.2012)
 1. Transporto priemonės Pratybos.
 2. Kelintiniai skaitvardžiai, Mėnesių pavadinimai.
 3. Įvardžiuotinė forma, linksniavimas.
 4. Datos raiška, valandos.
 5. Deminutyvai. Pasakos skaitymas, analizė.
 6. Sakinių jungimo būdai: lietuvių kalbos jungtukų įvairovė. 
 7. Drabužiai.
 8. Namai. 
 9. Būtasis dažninis laikas. 
 10. Kiti dažnumo reiškimo būdai. 
 11. Kaimas. Gamta.
 12. Šventės.Tradicijos
 13. Paprastieji ir sudėtiniai laikai. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK