PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický jazyk - kulturní komunikace II - AAA130102
Anglický název: English Skills in Cultural Communication II
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lisette Allen, M.A.
Stephan Delbos, M.F.A., Ph.D.
Vyučující: Colin Steele Clark, M.A.
Stephan Delbos, M.F.A., Ph.D.
Prerekvizity : AAA130101
Záměnnost : AAA100010, AAA130100
P//Je prerekvizitou pro: AAA130153, AAA130154, AAA130163, AAA130161, AAA130171, AAA130152, AAA130151, AAA130162
Z//Je záměnnost pro: AAA230102
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (11.05.2016)
Absolvování semináře je podmínkou pro zápis do všech povinných a povinně volitelných předmětů ve 2. a 3.
ročníku. Úspěšné dokončení prvního semestru kurzu je podmínkou pro zápis tohoto kurzu v druhém semestru.

Stručná anotace předmětu
Praktický jazyk - kulturní komunikace je integrovaný jazykový kurs zaměřený na souběžné zvládnutí následujících
dovedností: čtení a analýza textu (např. novinové články, literární texty, cestopisy, populárně naučné články), psaní
(recenze, popis, resumé, srovnání, kritika, polemická esej), mluvený projev (komentáře, diskuse, debatní a prezentační
dovednosti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK