PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu - AAA130165
Anglický název: American and Canadian Literature: Beginnings to Civil War
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Prerekvizity : AAA130102, AAA130112
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Ševčíková (15.09.2021)
Stručná anotace předmětu
přednáška:
Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od jejich
počátků do konce Války Severu proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867). Kombinuje analýzu
základních historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (střet kultur při kolonizaci, americký puritanismus,
osvícenství a vztah kultury a politiky v době americké revoluce, problematika otroctví a jeho zrušení, příčiny občanské
války, kulturní vývoj Kanady po britskoamerické válce) s důrazem na literární díla koloniálního období, doby revoluce,
amerického romantismu (historického románu a tvorby tzv. transcendentalistů) a počátky moderní poezie, na jejich
nejvýznamnější představitele, zejména Washingtona Irvinga, J.F. Coopera, Nathaniela Hawthorna, Hermana Melvillea,
Walta Whitmana a Emily Dickinson.
Tematické okruhy (pro přednášku i seminář):
1. Střet kultur při kolonizaci severní Ameriky a jeho zobrazení v dobových textech
2. Americký puritanismus - historiografie a poezie
3. Americké osvícenství a obrození náboženství v 18. stol.
4. Politika, žurnalistika a literatura v době revoluce a tzv. rané republiky
5. Americký romantismus - gotická próza, historický román, romantická filozofie
6. Pozdní romantismus v USA (Hawthorne a Melville)
7. Počátky moderní poezie (Whitman, Dickinson)
seminář:
Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 17., 18. a 19. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší
otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na puritánské dědictví,
romantismus, transcendentalismus a poezii Walta Whitmana a Emily Dickinson. Důraz se v jednotlivých seminářích bude
měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu byly vybrány:Nathaniel Hawthorne, Scarlet
Letter, Walt Whitman, The Song of Myself, Emily Dickinson, výbor v The Norton Anthology, Henry David Thoreau, Walden,
Edgar Alan Poe, The Fall of the House of Usher, Herman Melville, Moby-Dick.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of
American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od
puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and
the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The
Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of
Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound
(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor
(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Deleuze, Gilles, "Bartleby; or, The Formula" in Essays: Critical and Clinical
(1993), Minneapolis: Minnesota University Press, 1997), pp. 68-90. Deleuze, Gilles, "Whitman" in Essays: Critical and
Clinical, pp. 56-60.Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb: Northern Illinois UP,
1983)Garbo, N. S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981)
Gates, H. L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature (New York: W.W.
Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence, ed. J.B. Goodwyn,
(Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J. D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP,
1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M., Bercovitch S. (eds.),
Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era (London: Faber and
Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)Millican, E., One
United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, 1990)Patterson,
M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.: Princeton UP, 1988)
Riddell, J.N., The Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State
University Press, 1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin
Books, 1986)Smith, H. N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic
American Literature (Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi,
D., T.S. Eliot: Longer Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8.
(Cambridge: Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge,
Mass.: Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.:
Doubleday & Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK