PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti - AAA130163
Anglický název: American and Canadian Literature: WWII to Present
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Erik Sherman Roraback, D.Phil.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Vyučující: doc. Justin Quinn, Ph.D.
Erik Sherman Roraback, D.Phil.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Prerekvizity : AAA130102, AAA130112
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAZNOJE (27.04.2009)

Stručná anotace předmětu
přednáška:
Začíná rozborem vývoje americké poezie v poválečné době, s důrazem na poezii "nové kritiky" (či akademické poezie),
poezii "Confessional School" (Školy konfesijní poezie), "New York School" (Newyorské školy),
L=A=N=G=U=A=G=E (jazykové poezie) a nového formalismu. Soustředí se také na individuální autory, včetně Elizabeth
Bishopové, Jamese Merrilla, Allena Ginsberga a Roberta Lowella. Dále se zabývá rozvojem
prózy, zejména románu, v dané době a také základními regionálními a etnickými literaturami (jižanská literatura, židovská
literatura, afroamerická literatura - viz následující tematické okruhy). Důraz bude kladen zvláště
na současnou literaturu. Přednáška se též zaměří na významné představitele amerického dramatu, zejména Arthura Millera,
Tennesseeho Williamse, Sama Sheparda, Augusta Wilsona a Adrienne Kennedyovou, ve
vztahu k zakladateli moderního amerického dramatu Eugenu O'Neillovi i k současným vývojovým tendencím.
Tematické okruhy (pro přednášku i seminář, s výjimkou 10.):
1. Básnictví v době nové kritiky
2. "Confessional School" a "New York School"
3. "L=A=N=G=U=A=G=E Poetry" a nový formalismus
4. Jižanská literatura
5. Židovská literatura v Americe
6. Moderní a současná afroamerická literatura
7. Drama v poválečné době
8. Generace "beatniků"
9. Současná americká literatura
10. Kanadská literatura po 2. svět. válce
seminář:
Analýza vybraných kanonických děl dané doby se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický
kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na spojitosti mezi politickými
změnami šedesátých a sedmdesátých let a literaturou (tj. boj za občanská práva a afroamerická literatura, sexualita a
feminismus ve dílech Merilla a Bishopové, atd). Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit
podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu budou vybrány zpravidla tři z následujících šesti
děl: povídky Flannery O'Connorové, Invisible Man od Ralpha Ellisona, A Streetcar Named
Desire od Tennesseea Williamse, The Crying of Lot 49 od Thomase Pynchona, vybrané básně od Elizabeth Bishopové a
Johna Ashberyho (viz výběr v The Norton Anthology of American Literature).

Studijní literatura a studijní pomůcky
Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of
American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Altieri,
Charles. Self and Sensibility in Contemporary American Poetry (Cambridge: Cambridge UP, 1984).Baker, H.A., Jr. Blues,
Ideology, and Afro-American Literature: A Vernacular Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press,
1984).----. Workings of the Spirit: The Poetics of Afro-American Women's Writing (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1993)
Bersani, L. The Culture of Redemption (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1990)Bigsby,
Christopher, ed. Cambridge Companion to Arthur Miller (Cambridge: Cambridge UP, 1997)----., ed. Cambridge Companion to
August Wilson (Cambridge: Cambridge UP, 2007)Boorstin, D., The Americans: the National
Experience (New York: Random House, 1965)Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu
(Praha: Mladá fronta, 1996)Breslin, Paul. The Psycho-Political Muse: American Poetry since the
Fifties (Chicago: U of Chicago P, 1987)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African
American Literature (New York: W.W. Norton and Co., Inc., 1997)Gates, H.L., Jr. Figures in Black:
Words, Signs, and the ?Racial' Self (Oxford: Oxford Univ. Press, 1987)----. The Signifying Monkey: A Theory of African-
American Literary Criticism (New York: Oxford Univ. Press, 1989)Graham, M., ed. The Cambridge
Companion to the African American Novel (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004)Haffenden, John. Viewpoints: Poets in
Conversation (London: Penguin, 1985)Handley, W.R. Marriage, Violence, and the Nation in
the American Literary West (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002)Hart, J.D., The Oxford Companion to American
Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP, 1983)Kalstone, D. Five Temperaments: Elisabeth
Bishop, Robert Lowell, James Merrill, Adrienne Rich, John Ashbery (New York: Oxford University Press, 1977)----. Becoming
a Poet: Elizabeth Bishop with Marianne Moore and Robert Lowell (New York: Farrar, Straus &
Giroux, 1989)Longenbach, James. Modern Poetry After Modernism (New York: Oxford UP, 1997)Mizener, A., ed. F. Scott
Fitzgerald: A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1963)
Nelson, E.S. The Greenwood Encyclodedia of American Literature, 5 vols (Westport, CT: Greenwood Press, 2005)New
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Eds. Alex Preminger & T.V.F. Brogan (Princeton:
Princeton UP, 1993)O'Malley, R., ed. New Essays on Invisible Man (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988)Patell, C.R.K.:
Morrison, Pynchon, and the Problem of Liberal Ideology (Durham, N.C.: Duke Univ. Press,
2001)Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History (Princeton: Princeton UP, 1996)
Peterson, N.J. Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches (Baltimore: The Johns
Hopkins Univ. Press, 1997)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů, 2. vyd., (Praha: Libri, 2003)Rotella, G.,
ed., Critical Essays on James Merrill (New York: G.K. Hall, 1996)Roudané, Matthew. The
Cambridge Companion to Sam Shepard (Cambridge: Cambridge UP, 2002)Shetley, V. After the Death of Poetry: Poetry and
Audience in Contemporary America (Durham: Duke University Press, 1993)Spiegelman,
Willard. The Didactic Muse: Scenes of Instruction in Contemporary American Poetry (Princeton: Princeton UP, 1989)
Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry (Cambridge: Harvard UP, 1995)----. Part of Nature,
Part of Us: Modern American Poets (Cambridge: Harvard UP, 1980)----. The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics
(Cambridge: Harvard UP, 1988)Weinstein, P.M., ed. The Cambridge Companion to William
Faulkner (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995)Williams, T. (1993) "The Timeless World of a Play", L. Jacobus (ed.)
The Bedford Introduction to Drama (New York: St. Martin's, 1993)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK