SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematical analysis I - NMUM101
Title in English: Matematická analýza I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
M Bc. MZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NMUM801, NUMP001
Interchangeability : NMUM801, NUMP001
Is incompatible with: MS710P56, MS710P52, MS710P55, MS710P54, MS710P53
In complex pre-requisite: MC260P01M
Is complex co-requisite for: MC260P112, MC260P28
Annotation -
Last update: T_KDM (23.04.2012)
Basic course of mathematical analysis for prospective teachers.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (08.10.2018)

K získání započtu je třeba úspešně napsat dvě písemné práce. První bude v polovině semestru a druhá na jeho konci.

Každá písemná práce bude obsahovat tři úlohy. K jejímu úspešnému napsání je třeba vyřešil správně alespoň dvě z těchto úloh.

Pokud bude student neúspěšný při prvním pokusu, má nárok na dva náhradní termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou k účasti na zkošce.

Literature -
Last update: T_KDM (23.04.2012)
  • Veselý, J. Základy matematické analýzy I. Matfyzpress, Praha, 2004.
  • Veselý, J. Základy matematické analýzy II. Matfyzpress, Praha, 2009.
  • Kopáček, J. Matematická analýza nejen pro fyziky I. Matfyzpress, Praha, 2005.
  • Kopáček, J. Příklady z matematiky nejen pro fyziky I. Matfyzpress, Praha, 2004.
  • Černý, I. Úvod do inteligentního kalkulu. Academia, Praha, 2002.
  • Brabec, J. a kol. Matematická analýza I. SNTL/Alfa, Praha, 1985.
  • Jarník, V. Diferenciální počet I. Academia, Praha, 1974.
  • Trench, W. F. Introduction to Real Analysis. Available from http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/texts/TRENCH_REAL_ANALYSIS.PDF
  • Hairer, E., Wanner, G. Analysis by its History. Springer, 2008.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (08.10.2018)

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a). Při nesložení ústní části je při přístím termínu nutno opakovat obě části zkoušky.

Písemná část bude obsahovat tři úlohy, které korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

K úspešnému složení písemné části je nutné vyřešit správně alespoň dvě úlohy. Má-li student pouze dvě úlohy správně, nemůže již být hodnocen známkou výborně.

Požadavky u ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

Real numbers, supremum. Sequences and their limits. Functions, elementary functions. Continuity, properties of continuous functions. Derivative, mean value theorem and its corollaries, L'Hôpital's rule, Taylor's theorem, maxima and minima.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html