SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Physical Chemistry I (b) - MC260P01M
Title: Fyzikální chemie I (b)
Czech title: Fyzikální chemie I (b)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Guarantor: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
RNDr. Martina Riesová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Attributes: Chemie pro bakalářskou zkoušku
Modul Ostatní předměty
Incompatibility : {obě Fyzikální chemie A}
Pre-requisite : {Alespoň jeden z MC260P54, MC280P58, MC260P119, MC280P82, MC260P33}, {Matematika (alespoň jeden z MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054).}
K//Is co-requisite for: MC260C01M, MC260P02M
P//Is pre-requisite for: MC260C45M
XP//In complex pre-requisite: MC260C45N, MC260C46
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)
Subject Physical chemistry is divided into two courses (MC260P01M and MC260P02M). The first course is aimed at the thermodynamics. It does not deal with structure of atoms and molecules, interaction of matter and radiation and state properties of substances. These topics are involved in other courses (general and inorganic chemistry). Statistical thermodynamics is also omitted.

Lectures are accompanied by exercises.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (24.10.2019)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (27.09.2017)

Zápočet:
K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, z kterého lze získat až 20 bodů.

Zkouška:
Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body, pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Výsledné hodnocení zkoušky závisí na výsledku testu i ústní části. Jestliže student ani při třetím pokusu nezíská potřebných 12 bodů, může být ústně přezkoušen, dosáhl-li z posledního pokusu alespoň 10 bodů. Jestli-že má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

Syllabus -
Last update: ZUSKOVA (19.06.2003)

THERMODYNAMICS

The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity). Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law). The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). The third law (Nernst heat theorem, third-law entropies). Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, fugacity, activity). The thermodynamics of mixing (state mixing functions). Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium). Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html