velikost textu

Filozofická fakulta

UK » FF

Kontakty

Adresa: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 221 619 111 [i]
Fax: +420 221 619 310

Sídlo

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
proděkanka pro studium: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost : PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
proděkan pro infrastrukturu: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
proděkan pro informační zdroje: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
proděkanka pro zahraničí: doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
tajemnice: Ing. Michaela Šolcová

Organizační struktura