PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do historie II. - YBHA008
Anglický název: Introduction to History II.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHA002
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizity kurzu YBHA008}
Je neslučitelnost pro: YBHA002
Je záměnnost pro: YBHA002
Ve slož. prerekvizitě: YBHB007, YBHB010, YBHB012, YBHB020, YBHB021, YBHB029, YBHB032
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (06.09.2022)
Přednášky Úvodu do historie II. jsou věnovány vybraným metodologickým přístupům, historickým pramenům a práci s nimi. Postupně jsou probírána základní specifika historických věd, vybrané metody a přístupy historické antropologie, historické demografie, kulturních dějin, hospodářských a sociálních dějin, moderních dějin, orální historie, archeologie, dějin umění, gender history, historické sociologie a etnologie.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (26.04.2022)
S jakýmikoliv případnými dotazy týkajícími se organizace tohoto kurzu se prosím obracejte na garanta kurzu, Mgr. Jana Tučka, Ph.D. (jan.tucek@fhs.cuni.cz).
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (20.02.2023)
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/18877
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (25.02.2023)

Zkouška z Úvodu do historie II. probíhá formou testu v prostředí moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=188), který obsahuje uzavřené otázky typu „výběr“ (ve výběru je nutné označit jednu správnou odpověď). Všechny otázky vycházejí z povinné literatury a obsahu přednášek.

Seznam povinné literatury:

HIML, P., TUČEK, J. a kolektiv. Texty k historickému prosemináři FHS UK [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015 [cit. 2017-12-14]. ISBN 978-80-87398-89-0.

Dostupné z: https://fhs.cuni.cz/FHS-1362.html

NEČASOVÁ, Denisa. Dějiny žen či gender history?. Dějiny, teorie, kritika [online]. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2008, (1), 81-102. ISSN 1214-7249. Dostupné z: doi:10.14712/24645370.2481

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (05.03.2023)

13. 2. - 1. Fakt a událost, teorie a narace, dějinnost a dějinný proces (Jan Horský)

20. 2. - 2. Historická antropologie, komparativní dějiny a kulturní transfer (Veronika Čapská)

27. 2. - 3. Gender jako analytická kategorie (Věra Sokolová)

6. 3. - 4. Hospodářské a sociální dějiny (Roman Zaoral)

13. 3. - 5. Moderní dějiny (Jiří Pešek)

20. 3. - 6. Orální historie (Jiří Hlaváček)

27. 3. - 7. Archeologie (Václav Matoušek)

3. 4. - 8. Techniky zkoumání a interpretační přístupy dějin umění (Blanka Altová)

10. 4. – Velikonoční pondělí

17. 4. - 9. Historická sociologie (Bohuslav Šalanda)

24. 4. - 10. Historická demografie (Markéta Pražáková Seligová)

1. 5. – státní svátek

8. 5. – státní svátek

15. 5. - 11. Etnologie jako historická věda (Blanka Soukupová)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (01.10.2023)

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné složení testu v prostředí moodle (časový limit: 60 min.).

Adresa kurzu v moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=473

PŘED ABSOLVOVÁNÍM 1. POKUSU JE NUTNÉ SE DO KURZU V MOODLE PŘIHLÁSIT

Struktura testu:

 24 uzavřených otázek (zpravidla 2 otázky ke každému z témat v sylabu, resp. povinnému textu)

Typy otázek:

Výběr z možných odpovědí (a, b, c): správná je pouze jedna možnost.

Způsob hodnocení:

Testy jsou automaticky vyhodnocovány v prostředí moodle.

Body/známka:


24 - 22 / 1

21 - 17 / 2

16 - 12 / 3

11 - 0 / 4

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK