PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II. - YBHB007
Anglický název: Czech and European Religiozity of 19th and 20th Century II.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (26.06.2018)
Výklad náboženských dějin českých zemí v evropském kontextu ve 20. století, od první světové války až po odstranění státních zásahů do církevního života v 90. letech 20. století. Sledovány jsou sekularizační procesy a reakce na ně v rovině státně-církevních vztahů, vývoje církevních společenství a necírkevní religiozity.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (16.01.2023)

V LS 2022/23 bude mít zkouška výjimečně formu písemné seminární práce v rozsahu cca 5 NS. Každý student si vybere konkrétní událost, proces, téma z českých náboženských dějin 20. století a vyloží je za použití povinné, případně další literatury.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (20.01.2023)

Témata:
1) Sekularizační teorie - obsah a kritika.
2) Vznik Československa z hlediska náboženství.
3) České protestantské církve a CČS v období první republiky.
4) Římskokatolická církev v meziválečném období.
5) Proticírkevní boj a nové náboženské formy v první polovině 20. století.
6) Religiozita v období druhé světové války.
7) Sekularizace a náboženství po druhé světové válce - evropský kontext.
8) Ateistická protináboženská politika v Československu po roce 1948.
9) „Oteplení“ v 60. letech.
10) Organizované a neorganizované náboženství za tzv. normalizace.
11) Oživení náboženských zájmů po roce 1989 - ideály a skutečnost.
12) Institucionální církevní obnova po roce 1989.
13) Současná privatizovaná religiozita/spiritualita.

Studijní literatura:
* Povinná:
DAVIE, G. Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford: Oxford UP, 2000. ISBN 978-0199241248.
MC LEOD, H. Náboženství a lidé západní Evropy. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-124-6.
NEŠPOR, Z. R. Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich, 2011. ISBN 978-80-7017-147-9.

V LS 2022/23 navíc:

Dva články Z. R. Nešpora o české religiozitě ve středovýchodoevropském kontextu (2004, 2018), obojí dostupné v souborech předmětu v SIS.

* Doporučená:
BALÍK, S. a kolektiv. Český antiklerikalismus. Brno: CDK, 2015. ISBN 978-80-257-1373-0.
BALÍK, S., HANUŠ, J. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-130-7.
RAMET, S. P. Nihil Obstat. Religion, Politics, and Social Change in East-Central Europe and Russia. Durham, London: Duke UP, 1998. ISBN 978-0-8223-2056-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK