PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina III - OPBA4A033A
Anglický název: Modern English III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 101 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: Bernadette Higgins, M.A.
Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A023A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A061A, OPBA4A041B, OPBA4A051B, OPBA4A056A, OPBA4A053B, OPBA4A054B, OPBA4A055B, OPBA4A052B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Nechanský (11.09.2022)
Předmět se skládá celkem ze tří výukových 45 minutových lekcí týdně. Přihlaste se na jednu 90minutovou lekci a jednu 45minutovou lekci. Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností od úrovně B2 k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz rozvíjí praktické dovednosti v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním a poslechu s porozuměním. Dále se věnuje méně častým lexiko-gramatickým jevům. Systematicky se pracuje s kmenovou učebnicí; obligatorní jsou i další zdroje zadané vyučujícím.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (12.09.2022)
 • práce se studijními materiály: 18 hodin
 • plnění průběžných úkolů: 10 hodin
 • příprava na zápočet: 10 hodin
 • příprava na zkoušku: 20 hodin
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Nechanský (11.09.2022)

Povinná literatura:

Bell, Jan; Gower, Roger. Advanced Expert Coursebook, 3rd edition. Pearson 2014.

Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan 2014.

 

Doporučená literatura:

BELL, J; KENNY, N. Advanced Expert Student´s Resource Book, Pearson 2015.

McCARTHY; O'DELL, F. English Idioms in Use. Cambridge University Press, 2002.

McCARTHY; O'DELL, F. English Collocations in Use Advanced. Cambridge University Press, 2008.

McCARTHY; O'DELL, F. English Phrasal Verbs in Use Advanced. Cambridge University Press, 2017

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Nechanský (12.10.2022)

UNIT 7: Values

part A: Home matters

 • Language input: easily confused words, idioms related to home and family, cleft sentences

part B: Seeing the world

 • Language input:  travelling, past tenses for hypothetical meanings

(M. Vince HW: G8, V2)

 

UNIT 8: A rich life

part A: Mixing business and pleasure

 • Language input: vocabulary related to business, negative introductory expressions, fronting

part B: A means to an end?

 • Language input: vocabulary related to spending and investing, comparatives and superlatives

(M. Vince HW: G11, G12, V7, V8, V17)

 

UNIT 9: The world of science

part A: Personal challenges

 • Language input: vocabulary related to space, vocabulary related to seeing, idioms with like, reported speech

part B: Brain power

 • Language input: vocabulary related to the mind, nouns/adjectives/verbs + prepositions, prepositions + ing forms

(M. Vince HW: G13, G17, G18, V16, V18)

 

UNIT 10: A positive outlook

part A: Teamwork

 • Language input: vocabulary related to health, sport, and fitness, participle and infinitive clauses

part B: Feeling good

 • Language input: modal verbs (revision), modal verbs alternatives

(M. Vince HW: V13)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (20.09.2023)
  • aktivní účast na semináři
  • docházka minimálně 80%
  • úspěšné zvládnutí zápočtového testu a ústní zkoušky - minimální požadovaná úroveň 70%

  Jako ekvivalent docházky lze uznat certifikát CAE s hodnocením A nebo B; a CPE s hodnocením A, B nebo C. Certifikát nesmí být starší dvou let. Zápočtový test píší všichni studenti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK