PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový literární seminář - OPBA4A053B
Anglický název: Facultative Literary Seminar
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A031A, OPBA4A032A, OPBA4A033A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.09.2023)
Tento kurz se zaměřuje na britskou prózu a drama od počátku 20. století do jeho devadesátých let. Semináře jsou organizovány na základě četby, analýzy a interpretace vybraných textů, které nejsou zahrnuty v sylabu seminářů kurzu Anglická a americká literatura od 20. století do současnosti. Součástí seminářů jsou také diskuse o historických, společenských a kulturních aspektech, které měly přímý či nepřímý vliv na tvorbu příslušných děl. Na základě zájmu studentů jsou studované texty vybírány z předloženého seznamu, jenž obsahuje nejznámější díla britských autorů, jako jsou G.B. Shaw, ED.H. Lawrence, V. Wolf, A. Huxley, C. Isherwood, G. Orwell, S. Beckett, K. Amis, W. Golding, A. Sillitoe, A. Burgess, J. Osborne, I. Murdoch, H. Pinter, D. Lodge, A. Carter, M. Amis, J. Barnes, I. McEwan, K. Ishiguro, J. Winterson, T. Stoppard, P. Ackroyd, H. Kureishi či S. Rushdie. Na základě volby studentů je vybráno 6-7 knih, které se pak v daném semestru probírají.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.09.2023)

Práce se studijními materiály: 55 hodin

Seminární práce: 10 hodin

Příprava na zápočet: 5 hodin

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.09.2023)

BRADBURY, Malcolm. The Modern British Novel. London: Penguin, 1994. ISBN 0-14-023098-X.

BRADFORD, Bradford. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2007. ISBN 978-1405113854.

EAGLETON, Terry. The English Novel. Oxford: Blackwell, 2005. ISBN 1-4051-1707-9.

HEAD, Dominic. Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-66966-9.

HILSKÝ, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8.

INNES, Christopher. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-01675-4.

SANDERS, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926338-8.

STERNLICHT, Sanford. A Reader’s Guide to Modern British Drama. Syracuse: Syracuse University Press, 2004. ISBN 0-8156-3076-X.

WILSON, Leigh. Modernism. London: Continuum, 2007. ISBN 978-0826485618.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.09.2023)

Sylabus kurzu se odvíjí od konkrétního výběru textů studenty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.09.2023)

Pravidelná a aktivní účast v seminářích (max. 2 absence), esej v rozsahu 1000 slov na vybrané téma dle probíraných textů.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK