PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětská literatura - OPBA4A054B
Anglický název: Children’s Literature
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A031A, OPBA4A032A, OPBA4A033A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)
Kurz se v zaměřuje na podporu četby autentických děl dětské literatury a praktické otázky jejich možné využití v hodinách anglického jazyka. Dále se věnuje otázkám spojeným s kvalitami typickými pro díla anglicky psané dětské literatury a rovněž s jejich hlavními žánry a historií.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

BARONE, Diane M. Children’s Literature in the Classroom: Engaging Lifelong Readers, New York: Guilford Press, 2011. ISBN 978-1606239384. 

CARTER, Ronald a LONG, Michael N. Teaching Literature. New York: Longman, 1991. ISBN: 9780582746282

DARIGAN, Daniel L., TUNNELL, Michael O. a JACOBS, James S. Children’s Literature: Engaging Teachers and Children in Good Books. New Jersey:Prentice Hall, 2001, ISBN 978-01-3081-355-8.

HAHN, Daniel. The Oxford Companion to Children’s Literature (2nd edition). Oxford University Press, 2015, ISBN 978-0199695140.

NODELMAN, Perry a REIMER, Mavis. The Pleasures of Children’s Literature. Boston: Allyn & Bacon, 2003, ISBN 978-08-0133-248-7.

REYNOLDS, Kimberley. Children’s Literature: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011, ISBN 978-0199560240.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

 1.   Introduction

2.      Traditional literature

3.      Traditional literature

4.      Picture Books

5.      Picture Books

6.      Poetry

7.      Realistic fiction

8.      Modern Fantasy

9.      Modern Fantasy

10.  Modern Fantasy

11.  Contemporary Fiction

12.  Contemporary Fiction

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

a) docházka - max. 2 absence

b) aktivní účast na hodinách

c) příprava na jednotlivé hodiny – četba zadaných textů a vypracování jednotlivých úkolů

d) součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK