PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk k úrovni C1+ - OPBA4A051B
Anglický název: Practical English Towards C1+ Level
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A033A
Anotace -
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností studentů na úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz se zaměřuje na jazykovou správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu, systematicky se rozšiřuje slovní zásoba, včetně kolokací, idiomů, frázových sloves a abstraktních pojmů. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému, jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o méně frekventované jevy vyskytující se v probíraných textech. Témata: Modality Adverb and Adjective Collocations Dependent Prepositions and Phrasal Nouns Tense, Aspect and Voice Gerunds and Infinitives Collocations and Word Knowledge
Poslední úprava: Chalupský Petr, doc. PhDr., Ph.D. (17.11.2019)
Deskriptory -

Práce se studijními materiály: 20 hodin

Plnění průběžných úkolů: 20 hodin

Seminární práce: 15 hodin

Příprava na zápočet: 15 hodin

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Literatura -

Coursebooks:

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

Side R.: Grammar & Vocabulary CAE & CPE Workbook With Key New Edition.  PEARSON Education Limited, 2002. ISBN: 0582518210

Other materials:

FLOCKHART, J.; PELTERET, C. Phrasal Verbs: B1-C2. Glasgow: Collins, 2012. ISBN 978-0007464661.

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

HEWINGS, M.; HAINES, S. Grammar and Vocabulary for Advanced. Cambridge: CUP, 2015. ISBN 978-1107481114.

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition). ISBN 978-1107637764

VINCE, M. Language Practice for Advanced: Macmillan: 2014.  ISBN 1 405 00762 1.

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Sylabus -

Syllabus:

Week 1: Law and order (lexis, idioms)

Week 2: Word transformations

Week 3: Gerunds and infinitives

Week 4: Revision

Week 5: Psychology and employment (lexis, idioms)

Week 6: The passive voice, causative verbs

Week 7: Revision

Week 8: Money matters (lexis)

Week 11: Reported speech

Week 12: Revision

 

 

Učebnice Proficiency Masterclass:

vybrané unity: U8, U9, U11 (+ výběrově dle zájmu studentů)

Učebnice Grammar and Vocabulary for CAE and CPE:

U11: S5

U15: S1, S2, S3

U2: S1, S2, S3, S4, S5

U5: S6

U10: S6

U13: S1, S2

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Požadavky k zápisu -

Podmínkou zápisu předmětu je prerekvizita OPBA3A046A.

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu jsou:

1. aktivní účast na seminářích (80%)

2. průběžné plnění úkolů zadávaných během semestru

3. zápočtový test (dvě části: gramatika a slovní zásoba - s minimálním skórem 70%; řečové dovednosti (reading a listening) - s minimálním skórem 70%)

Obě části jsou zadávány současně, ale vyhodnocují se nezávisle na sobě. Každou z částí musí student složit s minimálně 70% úspěšností. 

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK