PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina II - OPBA4A023A
Anglický název: Modern English II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 136 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Vyučující: Bernadette Higgins, M.A.
PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A013A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A033A, OPBA4A043A, OPBA4A046A, OPBA4A042B, OPBA4A052A
Anotace -
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností od úrovně B2/B2+ k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Systematicky se pracuje s kmenovou učebnicí, obligatorní jsou i další zdroje zadané vyučujícím. Kurz rozvíjí praktické dovednosti v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu. LINK FOR THE MOODLE COURSE:
Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Deskriptory -

práce se studijními materiály (15 hodin), plnění průběžných úkolů (8 hodin), příprava na zápočet (5 hodin), příprava na zkoušku (18 hodin)

Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Literatura -

Povinná literatura:

Bell, Jan; Gower, Roger. Advanced Expert Coursebook, 3rd edition. Pearson 2014.

Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan 2014.

 

Doporučená literatura:

BELL, J; KENNY, N. Advanced Expert Student´s Resource Book, Pearson 2015.

McCARTHY; O'DELL, F. English Idioms in Use. Cambridge University Press, 2002.

McCARTHY; O'DELL, F. English Collocations in Use Advanced. Cambridge University Press, 2008.

McCARTHY; O'DELL, F. English Phrasal Verbs in Use Advanced. Cambridge University Press, 2017

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015

Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu - minimální požadovaná úroveň 70%

Úspěšné zvládnutí písemné zkoušky (jazykové dovednosti + Use of English test založený na modulu 1-6 učebnice Advanced Expert, Pearson 2014 - viz sylabus předmětů Moderní angličtina I a Moderní angličtina II a vybraných kapitolách učebnice Language Practice for Advanced - viz sylabus předmětů Moderní angličtina I a Moderní angličtina II)

Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Sylabus -

Module 4. THE GLOBAL VILLAGE (WEEK 1-4)

part A: A small world?

 • Language input: sleep, similar words/idioms/word pairs, word formation: prefixes/suffixes
 • Vince self-study: V19: word formation

part B: Making a difference

 • Language input: issues and opinions, language to express probability and certainty, noun clauses
 • Vince self-study: G19, G20, G21 Phrasal verbs, V10 social problems

Module 5. CONTROVERSY (WEEK 5-8)

part A: Global Issues

 • Language input: global issues, word formation, modifying (un)gradable adjectives, adv-adj collocations
 • Vince self-study: V14 world issues

part B: An open society?

 • Language input: security, intensifying expressions, conditionals
 • Vince self-study: G7 conditionals 

module 6. COMMUNICATION (WEEK 9-12)

part A: Getting your message across 

 • Language input: phrasal verbs, TALK/SPEAK/SAY expressions, informal expressions of speaking and understanding, spelling, easily confused words
 • Vince self-study: G23 punctuation, spelling

part B: A sixth sense 

 • Language input: emotional reactions, gerunds and infinitives
 • Vince self-study: G16: verbs + infinitive or –ing
Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

aktivní účast na semináři

docházka minimálně 80% (povoleny 2 absence)

úspěšné zvládnutí zápočtového testu a zkoušky - minimální požadovaná úroveň 70%

 

Pozn.: Jako ekvivalent docházky a udělení zápočtu lze uznat certifikát CAE s hodnocením A nebo B a CPE s hodnocením A,B nebo C. Certifikát nesmí být starší dvou let.

Poslední úprava: Kacafírková Petra, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK