PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická literatura do konce 19. století - OPBA4A031A
Anglický název: English Literature until the End of of the 19th Century
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 100 / 110 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Vyučující: Bernadette Higgins, M.A.
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A022A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A043A, OPBA4A053B, OPBA4A046A, OPBA4A055B, OPBA4A054B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)
Cílem kurzu je podat stručný přehled anglické literatury 19. století za předpokladu aktivní účasti studentů na tomto procesu. Literatura tohoto období je představena jak skrze analýzu jednotlivých děl a popis chronologického vývoje, tak i společensko-kulturních a historických vlivů, které se na něm podílely. Témata: 1. Romantismus – filozofický, společensko-kulturní a historický kontext 2. Poezie romantického období – 1. a 2. generace romantických básníků 3. Próza v období romantismu 5. Viktoriánské období – filosofický, společensko-kulturní a historický kontext 6. Viktoriánská próza 7. Viktoriánská poezie 8. Literatura na přelomu 19. a 20. století
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

Samostudium literatury: 8 hodin

Práce se studijními materiály: 40 hodin

Seminární práce: 5 hodin

Příprava na zápočet: 10 hodin

Příprava na zkoušku: 25 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

BURGESS, Anthony. English Literature: a Survey for Students. New ed. London: Longman, 1974. ISBN 0-582-55224-9.

COOTE, Stephen. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin, 1993. Penguin literary criticism. ISBN 0-14-012531-0.

FORD, Boris. (ed.): The New Pelican Guide to English Literature 1-5. Revised edition. London: Penguin, 1990.

GUY, Josephine M. a Ian SMALL. The Routledge concise history of nineteenth century literature. London: Routledge, 2011. Routledge concise histories of literature series. ISBN 9780415487108.

OUSBY, Ian. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, c1993. ISBN 0-521-44086-6.

ROGERS, Pat. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-282728-6.

SANDERS, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926338-8.

STŘÍBRNÝ, Zdeněk: Dějiny anglické literatury I-II. Praha: Academia, 1987. ISBN 21-030-87.

+ díla a úryvky primární literatury specifikované v sylabu v Moodlu a filmová zpracování promítaná v rámci pravidelných středečních setkání

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

·       Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 2 absence celkově za semestr), Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8078, password: Austen

·       Splnění zápočtového testu (min. 60 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nenaplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

·       Úspěšné složení písemné zkoušky (min. 70 %, do výsledného počtu bodů je započítána i jazyková a formulační úroveň projevu), zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

1. Preromatismus a romantismus – filozofický, společensko-kulturní a historický kontext
2. Poezie romantického období – 1. a 2. generace romantických básníků
3. Próza v období romantismu
5. Viktoriánské období – filosofický, společensko-kulturní a historický kontext
6. Viktoriánská próza
7. Viktoriánská poezie
8. Literatura na přelomu 19. a 20. století

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (09.09.2023)

·       Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 2 absence celkově za semestr), Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8078, password: Austen

·       Splnění zápočtového testu (min. 60 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nesplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

·       Úspěšné složení písemné zkoušky (min. 70 %, do výsledného počtu bodů je započítána i jazyková a formulační úroveň projevu), zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK