PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Starší anglická literatura - OPBA4A022A
Anglický název: Older English Literature
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 0 / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A013A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A032A, OPBA4A031A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)
Kurz si klade za cíl podat stručný přehled anglické literatury a jejích nejvýznamnějších děl od jejích prvopočátků až do osmnáctého století za předpokladu aktivní účasti studentů na tomto procesu. Literatura tohoto období je představena jak skrze analýzu jednotlivých děl a popis chronologického vývoje, tak i společensko-kulturních a historických vlivů, které se na něm podílely. Témata: 1. Stará a středoanglická poezie a próza, Beowulf - analýza vybraných částí 2. Návrat aliterace, Geoffrey Chaucer a Canteburské povídky - analýza vybraných částí 3. Anglická renesance a alžbětinské období, sonet a milostná poezie v podání Sidneyho, Spensera a Shakespeara 4. Anglické renesanční drama: William Shakespeare – Sen noci svatojánské, Hamlet – analýza vybraných částí 5. Pozdní renesance: pastorální a metafyzická poezie – analýza vybraných básní 6. Občanská válka – John Milton ostatní, Ztracený ráj - Paradise Lost - analýza vybraných částí, porovnání s Poutníkovou cestou 7. Restaurační období – drama a próza 8. Úvod do britské literatury 18. století 9. Zrod a vzestup románu; Jonathan Swift: Skromný návrh – analýza vybraných částí 10. Vývoj románu, pozdní klasicismus - Robinson Crusoe, Tristram Shandy – analýza vybraných částí 11. Preromantická poezie - William Blake a Robert Burns – analýza vybraných básní
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

samostudium literatury (10 hodin), práce se studijními materiály (25 hodin), seminární práce (5 hodin), příprava na zápočet (10 hodin), příprava na zkoušku a zkouška (25 hodin)

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

Literatura:

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5978, key: chaucer

Primary sources (to be found in Moodle):

Beowulf - extracts

The Canterbury Tales – “The General Prologue” (excerpt), “The Pardoner’s Tale”

Sir Philip Sidney: Astrophel and Stella - extract

Edmund Spenser: Amoretti - extract

Christopher Marlowe: “The Passionate Shepherd to His Love”

Walter Raleigh: “Nymph’s Reply (to Marlowe)”

William Shakespeare: Sonnets: 3, 18, 130, 138

William Shakespeare:  A Midsummer Night's Dream (extracts), Hamlet (extracts)

John Donne: “The Flea”

John Milton: Paradise Lost (extracts)

John Bunyan: Pilgrim’s Progress (extracts)

Jonathan Swift: A Modest Proposal

David Defoe: Robinson Crusoe (extract)

Laurence Sterne: Tristram Shandy (extract)

William Blake: Songs of Innocence + Songs of Experience (extracts)

Robert Burns: “To a Mouse”, “A Red, Red Rose”, 

 

ALEXANDER, Michael. A History of English Literature. Palgrave MacMillan, 2013.

BURGESS, Anthony. English Literature: a Survey for Students. New ed. London: Longman, 1974. ISBN 0-582-55224-9.

COOTE, Stephen. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin, 1993. Penguin literary criticism. ISBN 0-14-012531-0.

FORSYTH, V.L. Lectures in English Literature. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2008. ISBN: 978-807290-356-6.

FORD, Boris. (ed.): The New Pelican Guide to English Literature 1-5. Revised edition. London: Penguin, 1990.

OUSBY, Ian. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, c1993. ISBN 0-521-44086-6.

ROGERS, Pat. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-282728-6.

SANDERS, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926338-8.

STŘÍBRNÝ, Zdeněk: Dějiny anglické literatury I-II. Praha: Academia, 1987. ISBN 21-030-87.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

-       Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 3 absence celkově za semestr)

-       Splnění zápočtového testu (min. 60 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nenaplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

-       Úspěšné složení písemné zkoušky (min. 70 %, do výsledného počtu bodů je započítána i jazyková a formulační úroveň projevu) 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

Sylabus:

Lectures:   

1. Old and Middle English Poetry and Prose

2. Alliterative Revival, Geoffrey Chaucer        

3. Renaissance Period – Background, Elizabethan Period, Renaissance love poetry

4. English Renaissance Drama, William Shakespeare

5. Late Renaissance – Ben Jonson, John Donne 

6. Civil War – John Milton and Others 

7. Restoration Period – Drama and Prose

8. Eighteenth Century – Introduction and Poetry

9. The Rise of the Novel 

10. The Development of the Novel, Late Classicism

11. Pre-Romantic Poetry

 

Seminars:

1. Introduction to the Course

2. Beowulf (extract)

3. The Canterbury Tales (“General Prologue” (excerpt), “Pardoner’s Tale”)

4. The Sonnet (Sidney, Spenser)

5. The Sonnet (Shakespeare)

6. Pastoral and Metaphysical Poetry (selected poems)

7. A Midsummer Night’s Dream (extract)

8. Hamlet (extract)

9. Paradise Lost (extract), Pilgrim`s Progress (extract)

10. Jonathan Swift: A Modest Proposal

11. 18th Century Novel: Robinson Crusoe (extract), Tristram Shandy (extract)

12. Pre-Romantic Poetry: William Blake and Robert Burns (selected poems)

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

-       Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 3 absence celkově za semestr)

-       Vypracování úkolů na jednotlivé semináře, aktoivní účast na skupinové výuce v seminářích

-       Splnění zápočtového testu (min. 60 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nenaplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

-       Úspěšné složení písemné zkoušky (min. 70 %, do výsledného počtu bodů je započítána i jazyková a formulační úroveň projevu) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK