PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická a americká literatura od 20. století do současnosti - OPBA4A043A
Anglický název: English and American Literature from the 20th Century to the Present
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 0 / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A023A, OPBA4A031A, OPBA4A032A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A056A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)
Tento předmět prezentuje dvě nejvýznačnější anglofonní literatury jako součásti jedné vývojové trajektorie od počátku 20. století až do současnosti. Důraz bude kladen nejen na zásadní vývojové tendence a směry, ale také na analogie mezi anglickou a americkou literaturou a transatlntickou kulturní komunikaci obecně. Tematické celky: 1. Literatura Edwardiánského období 2. Britský modernismus 3. Britská literatura od 30. do 50. let 20. století 4. Postmodernismus v britské literatuře 5. Britská literatura od 90. let 20. století do současnosti 6. Britské drama 20. století 7. Britská poezie od 2. světové války do současnosti 8. Americký realismus začátku 20. století 9. Americký modernismus 10. Americká próza třicátých až šedesátých let 20. století 11. Postmodernismus v americké literatuře 12. Etnicky definované literatury v USA
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (13.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin

Práce se studijními materiály 35 hodin

Seminární práce 5 hodin

Příprava na zápočet 7 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

Blades, Andrew. 20th Century American Literature (York Notes Companions), New York: Longman, 2011, ISBN-13: 978-1408266649

Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel: New Revised Edition, Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN-13: 978-0140170443.

Corcoran, Neil. (ed.) The Cambridge Companion to Twentieth Century English Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521691321

Dawson, Ashley. The Routledge Concise History of Twentieth-Century British Literature. London and New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0415572460.

English, James F. Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. ISBN 1-4051-2001-0.

Hendin, Josephine. A Concise Companion to Postwar American Culture and Literature. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004. ISBN: 978-1-4051-2180-4.

Innes, Christopher. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521016759.

Procházka Martin, Quinn Justin, Ulmanová Hana, Roraback Erik. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.

Ruland Richard, Bradbury Malcolm. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1993. ISBN-13: 978-0140144352.

Wilson, Leigh. Modernism. London: Continuum, 2007. ISBN 978-0826485618.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

·      Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 4 absence celkově za semestr)

 

·      Vypracování úkolů na jednotlivé semináře, aktivní účast na skupinové výuce v seminářích

 

·      Splnění zápočtového testu (min. 70 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nenaplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

 

·      Úspěšné složení ústní zkoušky (student dostanou v průběhu semestru seznam otázek, zastoupeny budou obě vyučované literatury; zkouška se skládá ze dvou částí – student si losuje po jedné otázce z americké a jedné otázce z britské literatury; obě části musí být hodnoceny jako prospěl/a, jinak je nutné zkoušku opakovat; do výsledné známky se promítá i jazyková a formulační úroveň projevu)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (28.01.2023)

·      Pravidelná a aktivní účast na seminářích (max. 4 absence celkově za semestr)

 

·      Vypracování úkolů na jednotlivé semináře, aktivní účast na skupinové výuce v seminářích

 

·      Splnění zápočtového testu (min. 70 %, test má jeden řádný a jeden opravný termín): nenaplnění požadavků studentovi znemožní plnit další požadavky na splnění předmětu, tedy zkoušky

 

·      Úspěšné složení ústní zkoušky (student dostanou v průběhu semestru seznam otázek, zastoupeny budou obě vyučované literatury; zkouška se skládá ze dvou částí – student si losuje po jedné otázce z americké a jedné otázce z britské literatury; obě části musí být hodnoceny jako prospěl/a, jinak je nutné zkoušku opakovat; do výsledné známky se promítá i jazyková a formulační úroveň projevu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK