PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě bakalářské práce (angličtina) - OPBA4A046A
Anglický název: Seminar for preparation of a bachelor thesis (English)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14389
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A012A, OPBA4A021A, OPBA4A023A, OPBA4A031A, OPBA4A032A
Anotace -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)
Cílem kurzu zaměřeného na budoucí autory bakalářských prací je vytvářet a dále rozvíjet jak produktivní tak i receptivní schopnosti spojené s akademickým stylem psaní. Kurz klade důraz na zefektivnění schopnosti kritického přístupu ke zdrojům, strukturování, editování a základů metodiky a etiky jednotlivých disciplín zkoumaných v bakalářských pracích. Témata: 1. Specifika akademického psaní v angličtině – zaměření, cíl, motivace, etika. 2. Struktura akademických textů, argumentace. 3. Základy literárního výzkumu. 4. Základy lingvistického výzkumu. 5. Základy společensko-kulturního výzkumu. 6. Etapy psaní akademického textu – procesuální vnímání. 7. Práce se zdroji. 8. Citační styly – MLA. 9. Parafrázování a plagiátorství. 10. Akademická slovní zásoba – specifika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

 Po absolvování semináře bude mít student povědomí o literatuře, zdrojích, metodách a materiálu, které bude v práci využívat, a o jazyce a zásadách tvorby akademického textu. V průběhu semestru si student si zvolí téma bakalářské práce, kontaktuje potenciálního vedoucího práce a připraví návrh zadání práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (18.11.2019)

MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic Vocabulary in use: 50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice: Self-study and Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

WALLWORK, Adrian. English for Academic Research – Writing Exercises. London: Springer, 2013. ISBN 978-1461442974.

BAILEY, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students (3rd edition). London: Routledge, 2011. ISBN 978-0415595810.

HOGUE, Ann. First Steps in Academic Writing (2nd edition). London: Longman, 2007. ISBN 978-0132414883.

JORDAN, R. R. Academic Writing Course: Study Skills in English. 3rd ed. Harlow: Longman, 1999. ISBN 0-582-40019-8.

STEPHENS, M. Longman Exam Skills: Proficiency Reading. London: Pearson English Language Teaching, 2002. ISBN 978-05-8252-997-7.

+ Dle tématu bakalářské práce.

Metody výuky -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

1. Úvodní semináře společné pro všechny zapsané studenty

2. Individuální konzultace s potenciálními vedoucími bakalářských prací, volba tématu práce a příprava zadání

3. Prezentace zvoleného tématu na semináři

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (20.02.2023)

1. Základní kroky přípravy a zpracování bakalářské práce. Volba tématu (zaměření práce na lingvistiku, literaturu, kulturní studia nebo překlad) a příprava zadání. Struktura bakalářské práce. Výzkumné otázky a hypotézy. Vyhledávání zdrojů. (seminář, 90 minut)

2. Odborný text: struktura, jazyk, strategie. Práce se zdroji. (seminář, 2 x 90 minut)

3. Samostatná individuální volba tématu práce, konzultace s potenciálním vedoucím práce, rešerše, příprava prezentace tématu, příprava zadání práce. (8 týdnů)

4. Prezentace zvoleného tématu bakalářské práce (seminář, 3 x 90 minut)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (22.01.2023)

Podmínky získání zápočtu:

-        prezentace zvoleného tématu bakalářské práce na semináři (zaměření práce na lingvistiku, literaturu, kulturní studia nebo překlad ohlásí studenti nejpozději během 9. týdne semestru prostřednictvím Moodlu)

-        odevzdání písemného návrhu zadání bakalářské práce (nejpozději týden před koncem zkouškového období po LS v září)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK