PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překlad I - OPBA4A042B
Anglický název: Translation I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A011A, OPBA4A023A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (17.10.2019)
Kurz má obeznámit studenty s běžně používanými překladatelskými metodami a nejčastějšími úskalími při překladu z cizího do rodného jazyka, zejména za použití ukázek novinářské angličtiny. Seminární materiály se v tomto kurzu překládají z angličtiny do češtiny. Témata: 1. Obecný úvod s ukázkami – čemu se vyhnout při překládání z angličtiny 2. Flektivní a izolační jazyky – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 3. Syntaktická a morfologická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu tj. kontrola domácí přípravy) 4. Transpozice – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 5. Explicitace a amplifikace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu (tj. kontrola domácí přípravy) 6. Kulturní adaptace a parafráze – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 7. Kulturní substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 8. Významová a doslovná ekvivalence (kalk) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu (tj. kontrola domácí přípravy) 9. Modulace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 10. Kondenzace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 11. Kompenzace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 12. Specifika překládání poezie – teoretický úvod plus analýza studentského překladu básní Talking Turkeys a Miss World (B. Zephaniah
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (17.10.2019)

Durban, Chris. Překlady a jak na to. Praha: JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. ISBN 80-86261-17-4.

Gile, Daniel. Basic concepts and models for interpreter and translator training . Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin's Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-1605-3.

Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace. 2. vyd. Praha: Institut sociálních vztahů, 2003.  ISBN 80-86642-13-5.

Knittlová, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN: 8024401436.

Krijtová, Olga. Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), Praha, FF-UK, 1996. ISBN 80-7184-215-X.

Kufnerová, Zlata. et al. Překládání a čeština. Praha: BEDA, 1994. ISBN 80-85787-14-8.

Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 1963/2012. ISBN 978-80-87561-15-7.

Mounin, Georges. Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7184-733-X.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (29.01.2023)

1. týden

Intro/Beletrie I

Jane Austen: Pride and Prejudice (úryvek)

- Základní teoretická koncepce, revize/korektura staršího českého překladu

 

2. týden

Beletrie II

Ken Kesey: One Flew over the Cuckoo’s Nest (úryvek)

- věrnostní a estetické hledisko uměleckého překladu / accuracy vs fluency

 

3. - 4. týden

Převod žurnalistické angličtiny I

Jude Sheerin: Malawi windmill boy with big fans

- idiomatika, kolokace, adverbiální vazby v čj a aj

 

5. - 6. týden

Převod žurnalistické angličtiny II

William Saletan: No smoking in your own apartment

- idiomatika, kolokace, aktuální větné členění

 

7 - 8. týden

Převod žurnalistické angličtiny III

Gretchen Rubin: A secret to happiness? Don’t get organized

 

9. týden

Poezie

Benjamin Zephaniah: Miss World & Talking Turkeys

- základy prozódie, metrická norma coby mantinel překladu

 

 10. -11. týden

Beletrie III

Allyson Armistead: A Girl in Red (úryvek)

- explicitace, hypernymie, kohyponymie, autorská autonomie

 

12. týden

Transkripce audia a volný překlad

Ken Robinson: a TED lecture on creativity (úryvek)

- dubbing from audio into a script; translation and peer-review

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (29.01.2023)
Požadavky k zápočtu: Docházka (max. 3 neomluvené absence) a digitální portfolio všech překladů vyhotovených během semestru. Termín odevzdání: 30. srpen.
Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (29.01.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2337

klíč k přístupu: levy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK