PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie výchovy - ON23142007
Anglický název: Theory of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314007
Záměnnost : ON2314007
Je neslučitelnost pro: ONPP1415, ONPP1416, ONPP1414, ONPP147, ONPP1413, ONPP1420, ONPP1410, ONPP1418, ONPP1419, ONPP146, ONPP1421, ONPP149, ONPP1422, ONPP148
Je prerekvizitou pro: ON23142109, ON23142316, ON23142325
Je záměnnost pro: ONPP142
Anotace -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)
Teorie výchovy je jednou ze základních pedagogických disciplín, která se zabývá systematizací a uspořádáním věd o výchově, jejich cíli, metodami, formami, prostředky a podmínkami. Předmětem teorie výchovy jsou především různé teorie, směry a výchovné ideologie, poskytující řadu teoretických modelů a způsobů myšlení o výchovném procesu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)

Cílem předmětu je otevřít se pluralismu v oblasti edukace. Teorie výchovy by měla studentovi oboru pedagogika posloužit jako mapa, která mu může ukázat cestu ve spletitosti pedagogických teorií, směrů a proudů.

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2014)

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
Brezinka, W. Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek, 2001.
Gutek, G., L. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Needham Heights: Pearson Education, 1997.
Kwieciński, Z., Śliwerski, B. Pedagogika. Warszawa: PWN, 2004.
Prokop, J. Pedagogika a ideologie. In: Prokop, J., Rybičková, M. (Ed.) Proměny pedagogiky. Praha: PedF UK, 2005, s. 155-161.
Prokop, J. Škola a společnost v kritických teoriích 20. století. Praha: Karolinum, 2005.
Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.
Singule, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.

Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992.
Zelina, M. Teórie výchovy. Hĺadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. (08.11.2019)

Požadavky k plnění přemětu:
- 50 % účast ve výuce, monografie dle výběru
- seminární vystoupení včetně písemné formy na vybrané téma (idealismus a edukace, konzervatismus a edukace, esencialismus a edukace, islám a edukace apod.), Denní studium.
- teoretická reflexe pedagogického filmu, literatury, práce učitele apod. Součást ZK.

Požadavky ke zkoušce:
- Odborná esej dle zadání, reflexe odborné povinné literatury zadané ve výuce

Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (23.10.2010)

Edukace spočívá v dosahování konkrétních cílů - jeho výsledkem by mělo být získání jistých dovedností a vědomostí. Průběh edukace je ale současně výrazně spjatý se způsobem, kterým vnímáme realitu okolního světa. V předmětu teorie výchovy budeme hledat propojení edukace s jejími teoretickými východisky a současně propojení s třemi základními teoretickými pilíři, o které se pedagogika opírá: filosofie, ideologie a teorie.

Příklady možných témat:

  • Filosofie a pedagogika (idealismus a existencialismis)
  • Ideologie a pedagogika (konzervatismus a liberalismus)
  • Teorie a pedagogika (esencialismus a progresivismus)
  • Kritické teorie v pedagogice aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK