PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia - OKBV3P011A
Anglický název: Introduction to study
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Korekvizity : OKBV3P012A
Je korekvizitou pro: OKBV3P016A, OKBV3P012A, OKBV3P015A, OKBV3P014A, OKBV3P013A, OKBV3P021A, OKBV3C023A
Je prerekvizitou pro: OKBV3V026A, OKBV3T027A, OKBV3P064A, OKBV3H025A, OKBV3I028A, OKBV3I024A, OKBV3P063A, OKBV3P043B, OKBV3P042B, OKBV3P041B, OKBV3P055A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět seznamuje studenty s koncepcí studijního programu, s jeho vzdělávacími cíli a organizačním zabezpečením. Představena je profese vychovatele v širším kontextu české vzdělávací soustavy, nastíněny jsou její aktuální problémy a výzvy. Pozornost je dále věnována problematice kombinované formy studia vč. metodiky řízeného samostudia. Cílem předmětu je seznámení studentů se studijním programem, profesí vychovatele a pedagoga volného času a jejich uvedení do problematiky a metod kombinovaného studia. Obsahové vymezení: 1. Vychovatelství jako obor a profese. 2. Koncepce a organizace studijního programu Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 3. Problematika kombinovaného studia a metodika řízeného samostudia. 4. Vybrané studijní předpisy a doporučení. 5. Metodická podpora při studiu, zdroje informací, poradenství pro studenty.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Předmět má 1 kredit dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám. Přímá výuka 4 hodiny, samostudium literatury (za celý semestr) 5 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 5 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 16 hodin.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

DVOŘÁKOVÁ, E. Několik poznámek o distančním vzdělávání. Liberec : Technická univerzita, 1999. ISBN80-7083-332-7.

PRŮCHA, J. Distanční studium v otázkách : průvodce studujících a zájemců o studium. Praha : CSCŠ, 2000. ISBN80-86302-16-4.

ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a e-learning : učební text pro distanční studium. Praha : UJAK, 2008. ISBN978-80-86723-56-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Aktivní účast v seminářích - nelze nahradit samostudiem. Úloha jako podklad pro hodnocení.

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

On-line výuka v ZOOM, aktuální komunikace a materiály v MOODLe tohoto předmětu včetně odkazů a přístupu na on-line setkání v ZOOM.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8959

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK