PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná a vývojová psychologie - OKBV3P015A
Anglický název: General and developmental psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 30 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Korekvizity : OKBV3P011A
Je prerekvizitou pro: OKBV3P022A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.08.2023)
Předmět předkládá základní poznatky obecné a vývojové psychologie, jejichž porozumění je užitečné pro pedagogickou činnost. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace z dané oblasti a rozvíjet dovednost propojovat tyto poznatky se zkušenostmi a záměry týkajícími se pedagogické praxe.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o základních poznatcích obecné a vývojové psychologie.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.08.2023)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.08.2023)

BLATNÝ, M. (Ed.). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2003.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (11.09.2023)

Pro úspěčné absolvování předmětu je potřeba získat z předmětu minimálně 62 bodů. Maximálně 60 bodů je možné získat za odevzdání seminární práce (hodnoceno plným počtem bodů při odevzdání včas a dle zadání) a 40 bodů je možné získat za závěrečný test, který bude probíhat na platformě Moodle a bude potřeba se na něj předem zapsat v SIS (jeden řádný a dva opravné termíny). Součet bodů získaných za seminární práci a test se bude na závěrečné známky převádět následujícím způsobem: 62 – 74 bodů = známka 3; 75 – 87 bodů = známka 2; 88 – 100 bodů = známka 1.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (07.09.2023)

Obsahové vymezení:

1. Kognitivní procesy

2. Motivační procesy 

3. Psychické vlastnosti

4. Vývoj v raném dětství a předškolním věku

5. Vývoj ve středním dětství

6. Vývoj v adolescenci

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.08.2023)

On-line studijní opora v Moodle. Přístupové údaje budou rozeslány studentům zapsaným do kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK