PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biologie člověka pro vychovatele - OKBV3P016A
Anglický název: Human biology for educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PhDr. Alena Thorovská
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Korekvizity : OKBV3P011A
Je prerekvizitou pro: OKBV3P053A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)
Předmět má vybavit studenty znalostmi o stavbě a zejména funkci lidského těla v jeho ontogenetické proměně jako propedeutického profesního základu pro vychovatele. Důraz je kladen na ty partie učiva, které jsou podstatné pro pochopení vývoje a biologických zvláštností dětí školního věku.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)

Cíl předmětu: Student je schopen správně používat odbornou terminologii, znalosti o stavbě lidského těla je schopen dávat do kontextu. 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (01.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.01.2020)

Dylevský, I. (2000). Somatologie. Olomouc: Epava.

HANUŠOVÁ, J. (2013). Kapitoly z biologie člověka. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta.

Křivánková, M., & Hradová, M. (2009). Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada.

Machová, J. (2010). Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum.

PŘÍVRATSKÝ, V. (2004). Biologie člověka pro učitele a vychovatele. Praha: PedF UK.

Šmarda, J. et al. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)

Přehled výukových témat: 1. Vlastnosti živé hmoty, její integrační stupně - geny, buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. 2. Muskuloskeletární systém. 3. Kardiovaskulární systém. 4. Respirační systém. 5. Gastrointestinální systém. 6. Urogenitální systém. 7. Imunitní soustava. 8. Endokrinní soustava. 9. Nervová soustava. 10. Smyslová soustava.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (05.10.2021)

Podmínkopu pro ukončení je splnění testu minimálně na 70%.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8953

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK