PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova - OKBV3P043B
Anglický název: Massmedia education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3P011A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět představuje mediální výchovu jako důležitou mezioborovou disciplínu, bez níž by bylo těžko možné pochopitfungování medií ve společnosti a jejich působení. Předmět je zaměřen na seznámení s fungováním a využitím avlivemmedií na současnou společnost vzhledem k vzdělávacím procesům na základě aktuálních technických,filosofických apsychosociálních aspektů i kulturních aspektů včetně kritické reflexe a analýzy mediálních produktů.Cílem předmětuje seznámit studenty se základními teoriemi mediální komunikace, mediálními kompetencemi,pojetím mediálnígramotnosti, současnou situací a využitím medií ve vyučovacím procesu, charakterizovat jednotlivémediálníkompetence a vést ke kritické reflexi mediálních obsahů. 1. Historie mediální výchovy a její pojetí. 2.Zakotvenímediální výchovy v legislativních dokumentech v ČR. 3. Základní pojetí a zdůvodnění potřebnosti mediálnívýchovyv současnosti. 4. Základní mediální teorie. 5. Mediální výzkumy v minulosti a současnosti. 6. Mediálnígramotnost aobčanská společnost. 7. Kompetence v oblasti mediální výchovy. 8. Pozitiva a negativa mediálníhopůsobení. 9.Mediální a virtuální skutečnost. 10. Analýza mediálních produktů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

BAKAN, J. (2013). Dětství pod palbou: jak velký byznys ovlivňuje děti. Praha, Triton.

JEŘÁBEK, H. (1997). Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha, Karolinum.

JIRÁK, J., Köpplová,B. : Masová media. Praha, Portál 2009

JIRÁK, J., Mičenka, Rozumět mediím, základy mediální výchovy pro učitele. Partners Czech, Praha 2006

KALVAS , F. (2009). Nastolování agendy : role masové a interpersonální komunikace osobní zkušenosti agenderu.ZU, Plzeň.

KONEČNÝ, Š. (2011). Fenomén lhaní v prostředí internetu. Brno, MU.

MACKOVÁ, A. (2017). Nová media vpolitické komunikaci. Brno MU.

SEDLÁKOVÁ, R. (2014). Výzkum medií. Praha, Grada.

VYSEKALOVÁ, J.(2007). Psychologie reklamy : novétrendy a poznatky. Praha, Grada.

ŽANTOVSKÝ, P. (2018). Čítanka z teorie masové komunikace, Praha, Oeconomia

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8990

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK