Fyziologie člověka - OB2320103
Anglický název: Physiology of Human Body
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT2T108A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Prerekvizity : OB2320101
Záměnnost : OB2320003
Je neslučitelnost pro: OB2317131, OB2317121, OB2317141, OB2317130
Je prerekvizitou pro: OB2320104
Je záměnnost pro: OB2320003, OPBT2T108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (12.10.2013)
Předmět seznamuje studenty se základními fyziologickými principy, s teorií homeostázy a s činností a jednotlivých funkčních systémů. Zvýšená pozornost je věnována fyziologickým regulacím a nervosvalovému systému, s přihlédnutím k dětskému a dospívajícímu organismu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (12.10.2013)

Cílem předmětu je seznámení se s funkcemi všech orgánových systémů lidského těla v klidových podmínkách. Zvláštní pozornost je věnována regulačním pochodům, funkčním vyšetřovacím metodám a funkci nervosvalového systému se zřetelem na řízení motoriky. Vychází se z anatomických a biochemických poznatků.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (12.10.2013)

1. KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka.1.vyd. Praha : Karolinum. 2002. s.83. ISBN 80-246-0073-0.

2. Kohlíková E.: Fyziologie člověka. Učební texty pro trenérskou školu FTVS UK v Praze,  2004. ISBN 80-86317-31-5

3. Silbernagl S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. 368 stran; 1993. Grada Publishing; ISBN: 808562379X 

4. FOX, SI. Human Physiology. USA : McGraw-Hill. 1996. s.704 . ISBN 0-697-20985-7. 3. 5. KITTNAR, O.: Fyziologické regulace ve schématech. Praha:Grada Publishing, 2000, s. 228. ISBN 80-7169-782-6

6. William F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie. 683 stran; 2006. Nakladatelství a vydavatelství H&H; ISBN: 80-85787-36-9

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (12.10.2013)

a) Tématické okruhy přednášek:

1. Základní fyziologické mechanismy

2. Vnitřní prostředí, jeho složky a funkce, řízení homeostázy. Imunitní systém

4. Srdeční činnost, regulace, oběhový systém, funkce a regulace.

5. Ventilační funkce, regulace. Transport dýchacích plynů a vnitřní dýchání

6. Složení a funkce zažívacího traktu. Látkový a energetický metabolismus.

7. Mimoledvinové a ledvinové vylučování.

8. Funkce regulačních soustav - endokrinní a nervové

 

b) Praktická cvičení:

1. Úvod do praktik - seznámení s postupy

2. Antropometrie a kaliperace

3. Měření krevního tlaku a jeho změny při izometrické kontrakci

4. Orto-klinostatická zkouška, EKG

5. Ventilační parametry

6. Vyšetření zraku

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (12.10.2013)

a) Požadavky na zápočet:  

- 100 % účast na praktické výuce

- kompletní vypracování všech protokolů

 

b) Požadavky na zkoušku:

-          splněná zkouška z Anatomie

-          zapsaný zápočet z Fyziologie člověka v indexu

-          ústní zkouška z Fyziologie člověka