PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity v přírodě II - OB2317141
Anglický název: Physical Outdoors Activities II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2320003, OB2320103
Prerekvizity : OB2317119
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)
Cílem kurzu je osvojení základních znalostí a zvládnutí dovedností potřebných pro pobyt v přírodě a pro provozování vybraných sportů. Studenti získávají tábornické znalosti, dovednost orientovat se v přírodě, pracovat s přírodními materiály.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2012)

Cílem kurzu je osvojení základních znalostí a zvládnutí dovedností potřebných pro pobyt v přírodě a pro provozování vybraných sportů

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi: hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 160 s. ISBN 80-7178-539-3

ČERVINKA, J. Výpravy do přírody. Praha : Portál, 2002. 168 s. ISBN 80-7178-623-3

DOLEŽALOVÁ, E.; KUČEROVÁ, A. Hry v přírodě a s přírodou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2004. 151 s. ISBN 80-204-1142-9

NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 200 s. ISBN 80-7178-391-9

SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas adolescentů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 127 s. ISBN 80-86317-13-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2012)

Aktivní účast na kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

1. Pobyt v přírodě, základními druhy turistiky (pěší, vodní, cyklo), kterou může rodina provozovat rekreačně ve volném čase.

2. Didaktika a organizace turistické činnosti potřebná pro aktivity realizované v rámci programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

3. Vybrané dovednostní aktivity v letní přírodě - základy jízdy na kole a cykloturistiku, bezpečnost silničního provozu, pěší turistika, vodní turistika, základy kanoistiky.

4. Základy orientačního běhu, topografie, orientace v terénu.

5. Hry v přírodě, zásady pobytu v přírodě s ohledem na ochranu přírody, ekologická výchova.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK