PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - OB2320101
Anglický název: Human Anatomy
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT4B011A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Záměnnost : OB2320001
Je neslučitelnost pro: OB2314V01, OB2317121
Je prerekvizitou pro: OB2320103, OB2320112
Je záměnnost pro: OPBT2B101A, OB2320001
Anotace -
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)
Stavba lidského těla jako východisko pro následné studium anatomie pro studenty tělesné výchovy. Zaměřeno zejména na kosterní, svalový aparát, a základní přehled kardiovaskulárního a nervového systému. Studenti si osvojí jak základní stavbu anatomických struktur, tak především jejich funkci - především funkci svalů a svalových skupin.
Literatura
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2000.
Linc R, Fleschmann J. Anatomie. Praha: SPN, 1973.
Čihák R. Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)

Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993 (a další vydání této příručky)

Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada 2007

Sylabus
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Základní anatomie lidského těla jako vytvoření východiska pro následné studium dalších biomedicínských (i některých dalších) předmětů, anatomické názvosloví, roviny a směry, složení a vlastnosti tkání lidského těla, kosterní a svalový systém, spojení kostí (klouby), základní stavba a funkce systému kardiovaskulárního a nervového.

Ukončení: písemná zkouška, zápočet - písemný test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti.

- písemná zkouška se zaměřením na kostru a svalový systém

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK