PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie tělesných cvičení - OB2320104
Anglický název: Physiology of physical exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT2T114A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Prerekvizity : OB2320103
Záměnnost : OB2320004
Je prerekvizitou pro: OB2320107, OB2320106, OB2320105, OB2320158
Je záměnnost pro: OB2320004, OPBT2T114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)
Předmět se zabývá akutními i chronickými adaptačními procesy jednotlivých orgánových systémů lidského organismu (se zvláštním zřetelem na období dětského věku), způsobených fyzickým zatížením. Je dána základní informace o energetické náročnosti různých typů pohybových aktivit a vlivu školní tělesné výchovy na vývoj organismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

Seznámit posluchače se zákonitostmi reakcí a adaptací lidského organismu na tělesném zatížení,  o adaptačních a regulativních mechanismech, které se uplatňují při zatížení, s přihlédnutím k vlivu prostředí a ontogenetickému vývoji, podat informace o metabolických dějích při tělesné zátěži, seznámit posluchače se zátěžovou reakcí a adaptací kardiovaskulárního a dýchacího systému, podat informace o termoregulačních mechanismech, činností CNS a neurohumorální regulací při tělesné zátěži, seznámit posluchače se základy funkční zátěžové diagnostiky.

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

1. Havlíčková a kol.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. UK Praha, 2003,

ISBN 80-7184-354-7

2. Heller, J., Vodička, P.: Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. UK Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-1976-7

3. Bartůňková S.: Fyziologie člověka a tělesných cvičení. UK Karolinum, 2007,

ISBN 978-80-246-1171-6

4. Heller J.: Laboratory Manual for Human and Exercise Physiology. UK Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1821-0

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

Požadavek na zápočet:

  • účast na praktické výuce, vypracované protokoly z prakt. cvičení

 

 

Požadavek na ústní zkoušku:

  • úspěšně absolvovaná zkouška z fyziologie člověka
  • zápočet z praktické výuky
  • ústní zkouška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK