PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity v přírodě I - OB2317131
Anglický název: Physical Outdoors Activities I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2320003, OB2320103
Prerekvizity : OB2317108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)
Předmět je zaměřen na specifika pohybových aktivit v zimním období. Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami pobytu a pohybu na horách, s lyžařskou výstrojí, výzbrojí, s mazáním a údržbou lyží. Učí se základním dovednostem na sjezdových a běžeckých lyžích. Umožňuje osvojit si další dovednosti, jako je klouzání, bobování, sáňkování, bruslení, hry a soutěže na sněhu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2012)

Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami pobytu a pohybu na horách,

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

BRTNÍK, J. aj. Hry na sněhu i bez něj. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 275 s. ISBN 80-7178-329-3

GNAD, T. aj. Kapitoly z lyžování. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 240 s. ISBN 80-246-0241-5

LOUKA, O.; VEČERKA, M. Snowboarding. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 148 s. ISBN 978-80-247-1378-6

PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování: základní lyžařská průprava, alpské lyžování, carving 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 120 s. ISBN 80-7169-786-9

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2012)

Aktivní účast na kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

1. Zásady pobytu a pohybu na horách, zimní sporty.

2. Didaktika zmíněných činností vzhledem k dětem předškolního a školního věku, vedení lyžařských výchovně výcvikových zájezdů škol, škol v přírodě v zimním období.

3. Postupy regenerace, základy automasáže, aktivitami pro využití ve volném čase.

4. vybrané aktuální problémy: základy sjíždění a zatáčení; základy běhu na lyžích (klasického i skatingu).

5. Lyžařská turistika, celodenní lyžařský výlet a zásady jeho vedení; hry na sněhu; údržba lyží, zimní výzbroj a výstroj.

6. Nebezpečí v horách, první pomoc na horách.

7. Snowboarding, skialpové a carvingové lyžování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK