PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybové a relaxační aktivity II - OB2317130
Anglický název: Physical and Relaxation Activities II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2320003, OB2320103
Prerekvizity : OB2317119
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (29.01.2018)
Předmět se zabývá problematikou relaxačního cvičení, seznamuje s programy, které ovlivňují svalové dysbalance a pomáhají relaxaci. Zaměřuje se na zdravotní účinky cvičení. Součástí jsou praktická cvičení. S sebou mít vhodné oblečení na cvičení a ručník.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

Cílem kurzu je seznámit studenty s jednotlivými aktivitami v rámci cvičení a relaxace.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

HOŠKOVÁ, Blanka a Miluše MATOUŠKOVÁ. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-718-4621-X.

HOŠKOVÁ, Blanka. Vademecum: zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Karolinum, 2012. ISBN 9788024621371.

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4753-515.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 137 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4089-8.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. Praha: Grada, 2012. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4089-8.

TLAPÁK, Petr. Posilování kloubní kondice: centračně-stabilizační cvičení. Praha: ARSCI, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

účast v hodinách min 75% a samostatný metodický výstup (včetně odevzdané písemné přípravy).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

Relaxační cvičení

prevence svalových dysbalancí, cvičení na posilování a protahování 

relaxační a uvolňovací techniky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (29.01.2018)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na kurzu a splnění dílčích seminárních úkolů. 

S sebou na výuku vždy vhodné oblečení na cvičení (legíny, tepláky, tričko, ručník)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK