PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie člověka - OPBT2T108A
Anglický název: Human physiology
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT4T021A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Petr Malý, MBA
Prerekvizity : OPBT2B101A
Záměnnost : OB2320103
Je prerekvizitou pro: OPBT2T120A, OPBT2T114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)
Předmět seznamuje studenty s funkcí jednotlivých orgánových systémů (krevního oběhu, dýchání, vstřebávání, metabolismem, termoregulací, endokrinním a svalovým systémem, analyzátory, CNS (lidského organismu, včetně regulací).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí jednotlivých orgánových systémů.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)

KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.

SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684. 

ROKYTA, R. a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství. 2000. s. 359. ISBN 80–85866–45–5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)
  • zápočet z praktické výuky
  • ústní zkouška
Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)

Přednášky:

1.      Základy obecné fyziologie

2.      Krev a krevní oběh

3.      Ventilace, respirace

4.      Žlázy s vnitřní sekrecí

5.      Trávicí ústrojí

6.      Nervový systém

 

Témata praktických cvičení:

1.      Orto-klinostatická zkouška, EKG

2.      Antropometrie, kaliperace

3.      Krevní tlak a jeho změny při izometrické kontrakci

4.      ventilační změny

5.      Vyšetření zraku

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.09.2017)

Zápočet:  

  • 100% účast na praktické výuce
  • vyplněné protokoly
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK